ใส่บาตรสองแผ่นดิน "ไทย - กัมพูชา" ช่องสะงำ

2 ม.ค. 2562 18:40 น.
ศรีสะเกษ-ประชาชนชาวไทย - กัมพูชา ร่วมทำบุญใส่บาตรสองแผ่นดิน ที่จุดผ่านแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องในเชิงของพระพุทธศาสนา

 

          วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ ด่านชายแดนช่องสะงำ ไทย - กัมพูชา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์, พันเอก นัฐ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการ กองกำลังสุระนารี, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ร่วมกับ พลตรี โต๊ด ลา หัวหน้าฝ่ายประสานงานชายแดนกัมพูชา - ไทย, นายฮอ จินวรยุทธ นายอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝั่งประเทศกัมพูชา ประชาชนชาวไทย ชาวกัมพูชา ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญใส่บาตรสองแผ่นดิน

 

            โดยมี พระครูโกศล สอกขกิจ หรือ หลวงพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง พระฝั่งประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภออัลลองเวง พระฝั่งประเทศกัมพูชา นำคณะพระสงฆ์ทั้งสองประเทศมาบิณฑบาตร ยังจุดกึ่งกลางรั้วชายแดนไทย - กัมพูชา นับเป็นความงดงามของการเจริญความสัมพันธ์ไมตรี ในเชิงของพระพุทธศาสนาเดียวกัน

 

 

 

 

 

          พระครูโกศล สิกขกิจ หรือ หลวงพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง พระฝั่งประเทศไทย กล่าวสัมโมยคาถา ความว่า ในด้านการเจริญความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนชาวกัมพูชา กับประชาชนชาวไทย ในแถบชายแดนช่องสะงำแห่งนี้มีกันมานานมาก นับเป็นความงามที่ประชาชนทั้งสองแผ่นดินรักษาเอาไว้มาโดยตลอด มีการเดินทางข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันเพื่อร่วมกันทำบุญ นับตั้งสมัยที่หลวงปู่สรวง เทพเจ้าสองแผ่นดิน ยังเดินธุดงค์อยู่ในแถบชายแดนแห่งนี้

 

          และภายหลังจากที่หลวงปู่สรวง ละสังขารลงยังวัดไพรพัฒนา ญาติโยมก็ได้เก็บรักษาร่างเอาไว้อยู่ตลอด เพื่อให้ประชาชนทั้งสองแผ่นดินได้กราบไหว้บูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมกับการกำหนดที่จะมีการร่วมทำบุญใส่บาตรสองแผ่นดินเพื่อเจริญความสัมพันธ์ไมตรีกันเรื่อยมา ในวันขึ้นปีใหม่ก็จะมาทำบุญร่วมกันที่ชายแดน และในระหว่างปีในทุกๆ ช่วง อธิ วันเข้าพรรษา วัดออกพรรษา หรือวันสำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา ประชาชนทั้งสองแผ่นดินก็จะเดินทางไปมาหาสู่ร่วมทำบุญกันมาโดยตลอด ซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้งวสองประเทศ ผ่านมาได้ 2 วัน ก็ขออวยพรให้ประชาชนทั้งสองประเทศ จงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความสงบสุขอยู่ตามชายแดนเช่นนี้ตลอดไป

 

 

 

 

         จากนั้นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งสองแผ่นดิน ก็ได้เดินออกบิณฑบาต รับข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ ที่ประชาชนทั้งสองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา นำมาร่วมทำบุญใส่บาตรที่ชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับตามภูมิลำเนาของตน

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม