"ชาวไทย-ชาวเขมร"แห่ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดินรับปีใหม่

2 ม.ค. 2562 14:30 น.
ศรีสะเกษ-ประชาชน"ชาวไทย-ชาวเขมร"แห่ร่วมทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน สานสัมพันธภาพที่ดีไทยเขมร เป็นสิริมงคลรับปีหมูทอง ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นถ้วนหน้า

 

          เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 2 มกราคม2562ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษพันเอกณัฐ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พลตรีโต๊จ รา รองเสนาธิการการทหารภูมิภาคที่4 หัวหน้าชุดประสานงานชายแดนกัมพูชาไทย ประธานฝ่ายฆาราวาสไทย กัมพูชา พร้อมนายอรรคพล อรรคบุตรผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายฮอจิน วีระยุทธ นายอำเภออัลลองเวง  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พร้อมคณะนายทหารไทย กัมพูชา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา นำประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไทย กัมพูชา ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ร่วมทำบุญตักบาตร 2 ชนชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งชาวไทยกัมพูชารับปีใหม่ มีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ฝ่ายธรรมยุติ)พระครูพาน ซีนาน เจ้าคณะอำอำเภออัลลองเวง ประเทศกัมพูชาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ไทยกัมพูชารับบิณฑบาต

 

 

          มีประชาชนของทั้ง 2 ชนชาติ นับ 1,000 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปกครอง ทหาร ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษ ตำรวจตระเวนชายแดน ศุลกากร สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. อสม. ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน

 

         ตลอดจนประชานไทยกัมพูชา ผู้นับถือพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนับ1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุไทยกัมพูชาร่วม 90 รูป   ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2 แผ่นดิน 2562 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ไทยกัมพูชาสานสัมพันธภาพไมตรีที่ดีต่อกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของประชาชนคนทั้ง 2 แผ่นดินรับปีใหม่” ปีหมูทอง “ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของผู้นับถือศาสนาพุทธทั้ง 2  ประเทศ

 

                 

 

ศิลปะวัฒนธรรม