อำเภอด่านซ้าย พุทธศาสนิกชนพร้อมใจสวดมนต์ข้ามปี

1 ม.ค. 2562 12:59 น.
เลย- อ.ด่านซ้าย จ.เลย พุทธศาสนิกชนพร้อมใจสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีพระสงฆ์ สามเณร พร้อมพุทธศาสนิกชน ซึ้งส่วนใหญ่

 

         เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ พระอุโบสถ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัดประจำอำเภอด่านซ้าย เปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีพระสงฆ์ สามเณร พร้อมพุทธศาสนิกชน ซึ้งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ร่วมพิธีสวดโดยพร้อมเพรียงกัน

 

         บรรยากาศภายในพระอุโบสถ พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี ป.ธ.6) รองเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโพนชัย และพุทธศาสนิกชนทยอยเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า  สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนสวดบทรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเอง ให้มีความสุขตลอดปีใหม่ทม.เลย จัดงานแสดงแสง สี เสียง วัฒนธรรมพื้นบ้านเคาน์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่

ศิลปะวัฒนธรรม