ผู้ตรวจการ อึ้ง! ไข่ดาวสนามบิน ฟองละ 60 บาท

28 ธ.ค. 2561 15:58 น.
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยการขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสารและติดตามการราคาอาหารและเครื่องดื่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าอาหารแพง และพบว่าแพงจริง ไข่ดาวฟองละ 50- 60 บาท / ข้าวผัดกะเพรา 225 บาท

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยการขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสารและติดตามการราคาอาหารและเครื่องดื่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าราคาอาหารแพงเกินจริง และเคยตรวจสอบก่อนหน้านี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง และการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจซ้ำครั้งที่ 2 

 

 

 

 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บอกว่า การตรวจสอบระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยการขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสารพบว่า ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการปรับปรุงเบื้องต้นด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มจาก 700 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 972 ตัวซึ่งช่วยลดการสูญหายของกระเป๋าผู้โดยสารได้มากถึง 50%  

 

 

 

 

ส่วนร้านอาหารแพงในสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก็ยังพบว่ามีบางร้านมีการขายอาหารเกิน 25 % เช่น มีการจำหน่าย ข้าวเปล่า 55 บาท ผัดกระเพรา 225 บาท ไข่ดาวฟองละ 50- 60 บาท  ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะถึง ทอท.ว่าเมื่อสัญญาสัปทานเช่าที่หมด ในปี 2563 ขอให้เพิ่มเงื่อนไขในทีโออาร์ ไม่ให้ราคาอาหารและเครื่องดื่มสูงเกินจริง 

 

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค