"อนุบาลพิบูลเวศม์"ร่วมกับตำรวจนครบาลจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นร.ที่สำเร็จหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย

28 ธ.ค. 2561 10:50 น.
กรุงเทพมหานคร- พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดสำหรับนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดสำหรับนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 167 คน 

 

 

          โดยมีพันตำรวจเอกสุเทพ  ชนะสิทธิ์  ผกก.สน.คลองตัน  เป็นประธานในพิธี  และพันตำรวจณัฐพัฒนส์  ธรรมชุตินันท์ รอง ผกก.ป.สน.คลองตัน  กล่าวรายงาน  ในการนี้ ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ,นางวันทนา  บัณฑรวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,  นางสาวสุชีลา  ตันติเมธาวี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ , นางบังอร  ภูพัฒนะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  และนางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่ำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ให้การต้อนรับและร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่จบหลักสูตรของโครงการดังกล่าว

 

ประชาสัมพันธ์