โรงตึ๊ง ทม.เลย อัดเม็ดเงิน 100 ล้านบริการประชาชนเที่ยวปีใหม่

27 ธ.ค. 2561 17:20 น.
จ. เลย โดย สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย อักเม็ดเงิน 100 ล้านบาท รองรับการจับจ่ายใช้เงินท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 

           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 27 ธ.ค 2561 ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย ถนนพิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย  นางบุศรา  ชัยจันทร์   ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย  เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย   เปิดบริการประชาชนด้วยเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 100  ล้านบาทก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อรองอรับประชาชนที่ต้องมใช้เงินเพื่อการจับจ่ายซื้อหาสินค้า เพื่อเป็นของขวัญแก่ลูก-หลาน พ่อ –แม่

 

            และเพื่อการท่องเที่ยวช่วงนี้ที่อากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจำนวนมากและยังเป็นวันหยุดยาวประจำปีอีกด้วยต้องใช้เงินมาก    ในช่วงดังกล่าวนี้มีประชาชนลูกค้ามาใช้บริการด้านการนำทรัพย์สินมาจำนำมากกว่า การมาไถ่ถอนจากปัจจัยดังกล่าวมา   โดยในอัตราที่สูงกว่าช่วงปกติส่วนช่วงปีใหม่นั้นปีนี้นับว่าสูงกว่าปีที่แล้วช่วงเดียวกัน 20%  

 

 

                                            นางบุศรา  ชัยจันทร์   ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย

 

        สำหรับทรัพย์สินที่ นำมาจำนั้นคือทองคำ เป็นส่วนใหญ่ รองมาคือเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง เป็นต้น   ในช่วงปีใหม่เราได้บริการจัดแคมเปลสมนาคุณแก่ลูกค้า  ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยคือเงินต้นไม่เกิน 50000 บาท คิดในอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 สต. เกิน 5,000 บาทก็คิดเพียงร้อยละ 1 บาท เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค.2562

เศรษฐกิจภูมิภาค