"อาชีวะอาสา"บริการผู้ใช้รถช่วงผ่านเมืองหน้าด่านอีสาน

27 ธ.ค. 2561 15:10 น.
นครราชสีมา- วิทยาลัยเทคนิคโคราช จัดโครงการอาชีวะอาสา บริการผู้ใช้รถใช้รถช่วงผ่านเมืองหน้าด่านอีสาน มุ่งหวังไปกลับบ้านปลอดภัย

  

 

              ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ป.ต.ท. ประเสริฐสิน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายวีระชัย  ไตรศักดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (วทน.) เป็นประธานเปิด “ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ” โดยมีบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกลและช่างยนต์จำนวน 120 คน ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมทั้งให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้นักศึกษาเรียนได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

 

  

 

          นายวีระชัย ฯ ผอ.วทน. เปิดเผยว่า โครงการอาชีวะอาสาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ตั้งศูนย์บริการประชาชน บริเวณริมถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 130-131 ซึ่งเส้นทางสายหลักของการสัญจรสู่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 62 ตั้งแต่เวลา 08.30– 00.30 น. ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถนำยานพาหนะเข้าตรวจสภาพฟรี นอกจากนี้ได้ให้บริการเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัทช์ ความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟ ฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม พักผ่อนคลายเครียด คลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง

 

ภาคประชาสังคม