โคราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและปล่อยขบวนจนท.ลดอุบัติเหตุจราจรเทศกาลปีใหม่

27 ธ.ค. 2561 10:25 น.
นครราชสีมา - เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค. 2562" ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

 

 

              ที่หน้าวิหารเช็งหงั่มตั่ง มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ริมถนนเลี่ยงเมือง จอหอ-สามแยกปักธงชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม นายวิเชียร   จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนางปิยะฉัตร  อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม  และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561 – 2 ม.ค. 2562“ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รวมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรี และพิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรการกุศลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา กว่า 300 คน ร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

            นายวิเชียร ฯ ผวจ. เผยว่า การดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ มี 3 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อม (การรณรงค์และเสริมสร้างวินัย) ตั้งแต่วันที่ 1 -26 ธันวาคม 2561 คืนผิวจราจรที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม จัดเตรียมเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด โดยบูรณาการกับจังหวัด ที่มีเขตติดต่อ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวในการรณรงค์ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ขับขี่ยานพาหนะ และเส้นทางเลี่ยง เส้นทางลัด การจราจรหนาแน่นในจุดต่างๆ จัดตั้งจุดตรวจ จำนวน 80 จุด จุดบริการ จำนวน 372 จุด ด่านชุมชน 2,407 แห่ง

 

         และจัดตั้งชุดตำรวจ เคลื่อนที่เร็ว จำนวน 59 ชุด โดยเน้นการจัดตั้งด่าน “3 ด่านประสานใจ” ได้แก่ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตำรวจ รวมทั้งการจัดตั้ง ด่านสกัดความเร็วในเส้นทางเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ พนักงานขับรถ จำนวน 10 จุด เตรียมความพร้อมระดับอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการ ซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ ปรับปรุงเส้นทางชำรุด รณรงค์สร้างการรับรู้ในพื้นที่
 

 

 

               ช่วงที่ 2 ช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ 23 - 29 ธันวาคม เน้นการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย การอำนวยการจราจร และการตั้งจุดตรวจบังคับใช้ กฎหมายจราจรบนถนนทุกเส้นทาง รวมทั้งการตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และผู้ขับขี่

 

            ช่วงที่ 3 ช่วงอยู่ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก และเน้นให้ด่านชุมชน ดูแล ควบคุมผู้มีพฤติกรรม เสียง รวมทั้ง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ได้แก่ จัดชุดปฏิบัติการร่วม ทหาร ตำรวจ ปกครอง ออกตรวจตรา กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดประทัด พลุตะไล โคมลอย โคมควัน เฝ้าระวังบริเวณ สถานบันเทิง และในพื้นที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง สอดส่องดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ในพื้นที่ จัดเวรยามออกตรวจดูเป็นระยะ

 

ภาคประชาสังคม