พรุ่งนี้! (27 ธ.ค.) ราคาน้ำมันลดอีก 40-50 สต.

26 ธ.ค. 2561 15:42 น.
ปตท. - บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น ดีเซล ลดราคา 50 สตางค์/ลิตร และ E85 คงเดิม โดยมีผลตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 โดยที่ราคาใหม่จะเป็นราคาดังต่อไปนี้

 

 


ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 95 : ราคาวันนี้ 33.56 บาท/ลิตร เป็น 33.16 บาท/ลิตร


ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 : ราคาวันนี้ 26.15 บาท/ลิตร เป็น 25.75 บาท/ลิตร


ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 : ราคาวันนี้ 25.88 บาท/ลิตร เป็น 25.48 บาท/ลิตร


ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล :  ราคาวันนี้ 25.29 บาท/ลิตร เป็น 24.79 บาท/ลิตร


ปรับลดราคาน้ำมัน E20 : ราคาวันนี้ 23.14 บาท/ลิตรเป็น 22.74 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมัน E85 คงเดิม : ราคาวันนี้ 18.94 บาท/ลิตร


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

 

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค