1 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 1 ปี ของการรับใช้บริการ

26 ธ.ค. 2561 15:58 น.
เพชรบูรณ์-เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี จัดทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี

เพชรบูรณ์ – เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี จัดทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี ได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี โดยจัดขึ้นในบริเวณพื้นที่ให้บริการด้านหน้าของโรงหนัง มีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สวดพระพุทธมนต์และประพรมน้ำมนต์ในโรงหนังเพื่อเป็นศิริมงคล และให้กิจการเจริญก้าวกน้ามีผู้ชมมาใช้บริการเข้าชมภาพยนตร์กันเป็นจำนวนมาก

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี วิเชียรบุรี นอกจากจะให้บริการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงของพี่น้องประชาชนในอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอใกล้เคียงแล้ว ยังจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี เช่น จัดลดราคาค่าเข้าชมให้กับนักเรียนที่มาเข้าชมเป็นหมู่คณะ จัดโครงการเมเจอร์แคร์ สำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลจากโรงหนังได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนต์ฟรี จากมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ร่วมทั้งได้ออกจัดกิจกรรมนอกสถานที่กับหน่วยงานราชการและเอกชนในงานเทศกาลและงานกิจกรรมสำคัญของชุมชนตลอดมา

 

ประชาสัมพันธ์