หอการค้าฯประชุมเตรียมเชื่อมธุรกิจรายได้สู่ภาคเกษตรกร

26 ธ.ค. 2561 07:00 น.
ศรีสะเกษ - หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการ YEC SISAKET เตรียมความพร้อมหลังปีใหม่ เสนอขับเคลื่อน Winning Project 5 ภาค เชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค5 สู่การเพิ่มรายได้แก่ภาคการเกษตร

 

            ค่ำของวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการหอการค้า, คณะกรรมการ YEC SISAKET โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างการขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยง EEC ระเบียงเศรษฐกิจประเทศ สู่สมาคมโลก และอาเซียน ประชุมหาข้อมูลสรุปเพื่อการนำเสนอการขับเคลื่อน Winning Project 5 ภาค เชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 สู่การเพิ่มรายได้แก่ภาคการเกษตร เพราะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชาชนที่อยู่อาศัย ราว 1.4 ล้านคน จำนวนมากกว่า 80 % ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตร แต่ยังอยู่ในระดับการเกษตรแบบทำเพื่อการบริโภค ยังไม่มีการขับเคลื่อนเข้าสู่ภาคธุรกิจอย่างเต็มตัว หอการค้ามีหน้าที่เชื่อมโยง ให้ข้อมูล สนับสนุน นำพาเกษตรกกร เพื่อไปสู่ภาคธุรกิจ

 

 

 

 

           นายวิทยา วิรารรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการพัฒนาที่ผ่านมาของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพิจารณาและได้รับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ท่ามกลางความภาคภูมิใจ ก็จะส่งผลให้ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน หอการค้าจะต้องเร่งทำงานหนักเพิ่มขึ้น ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ทำอย่างไรที่คณะกรรมการหอการค้าเรา จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยง EEC ระเบียงเศรษฐกิจประเทศ สู่สมาคมโลก และอาเซียน ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจในจังหวัดศรีสะเกษ จะเชื่อมกับภาคเกษตร

 

           "ดังนั้นนักธุรกิจที่มาเป็นสมาชิกหอการค้าจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ในการดำเนินโครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิก ในรูปแบบป้ายของดีศรีสะเกษ รับรองมาตรฐานร้านค้า นักธุรกิจ เชื่อมบัตรสิทธิประโยชน์ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดการใช้เงินสด เชื่อมธุรกิจ SME คลินิก ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ภาคเกษตรที่ปลอดภัย จากสวนสู่ครัวโลก ซึ่งหากมีการวางเป้าหมายร่วมกันแล้ว ก็จะสามารถส่งผลกำไร รายได้ เพิ่มสูงขึ้นไปสู่ภาคเกษตร ไปสู่เกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ และประเทศไทยโดยรวมด้วย"ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว

 

 

            อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการ YEC SISAKET โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม ได้นำเสนอ ข้อคิดในการเชื่อมโยงภาคแรงงานที่มีคุณภาพ มีใบรับรองมาตรงาน ในอาชีพ เพื่อจะได้สามารถหาอาชีพเพิ่มได้นอกจากประเทศ ขยายออกไปสู่สมาคมอาเซียน มีรายได้เข้าประเทศได้ในอนาคตต่อไปด้วย

 

 

 

ภาคประชาสังคม