ปลูกกาแฟสินค้าเกษตรเศรษฐกิจตัวใหม่เมืองเลยป้อนตลาดรายได้2หมื่นต่อเดือน

22 ธ.ค. 2561 16:09 น.
เลย-เกษตรกรชาว นาด้วง จ.เลย ร่วมมือปลูกและผลิตกาแฟสินค้าทางเกษตรเศรษฐกิจเมืองเลย ป้อนตลาดสร้างรายได้กว่า 20,000 บาท/เดือน

 

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ธ.ค.  2561 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่แปลงเกษตร”กาแฟชื่น-เลย” เปิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกป่าแฟบ้านหนองแคน (ตรงข้ามกับ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน) หมู่ 9 บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย   พบกับนางปราณี   มืดทับไทย อายุ 47 ปี ประธานกลุ่มฯ เลขที่ 33 หมู่ 9 บ้านหนองแคนฯ   ซึ่งกำลังชงกาแฟบริการลูกค้าและสอนแก่นักเรียนที่มาศึกษาดูงาน อันเป็นกิจวัตรประจำวันของกลุ่มฯ ที่เปิดอาคารกลุ่มฯได้ 1 เดือน 

 

 

 

          นางปราณีฯเล่าว่า  ทางกลุ่มตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2554 แรกเริ่มมีสมาชิกเพียง 7 คน ปัจจุบันมี 25 คน เริ่มด้วยการรวมหุ้นละ 200 บาท     ยื่นกู้จาก ธ.ก.ส.อัตรตาดอกเบี้ยต่ำและผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสนับสนุน สร้างโรงเรือนกลุ่มฯ  เครื่องสีและตั้งชื่อให้ว่ากาแฟ”ชื่น-เลย”    ด้วย   แต่ละคน-ครอบครัวปลูกกาแฟพันธุ์อรามิก้าและโรบัสต้า เฉลี่ย 10 ไร่/ครอบครัว 177 ต้น/ไร่ เกษตรกรเมื่อก่อนปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ คือ ข้าวโพด ประสบปัญหาด้านธรรมชาติ  ต้นทุนสูงและ  ราคาตกต่ำ  จึงหันมาปลูกกาแฟ  เมื่อลงมือปลูกได้2-3 ปีก็สามารถจัดเก็บได้แล้ว

 

 

 

           แต่ที่ดีมากคืออายุของกาแฟยาวนานถึง  50 ปี   เพียงแต่เราดูแล ตัดแต่งกิ่งและใบ หรือเรียกว่าการ”ทำสาว”และข้อดูของทางกลุ่มได้แก่ระบบน้ำไม่ต้องขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะมีลำห้วยที่น้ำไหลผ่านตลอดแปลง สวน ดึงขึ้นมารดน้ำได้สะดวกหากไม่มีฝนตก หากฝนตกดีกาแฟก็ติดผลดก สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนสภาพความหนาว-ร้อน  นั้นไม่มีผลกระทบ  และศัตรูก็เพียงมอด  แต่จะมอดจะเข้าทำลายก็ตอนผลกาแฟสุกจนดำหรือแห้ง  เท่านั้น จึงไมมีผลกระทบเนื่องจากเราเก็บผลสุกหมดแล้ว  ใช้ช่วงระยะเวลาเพียง 2 เดือนก็หมดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต        วัตถุดิบนั้นเกษตรกรสมาชิกฯจะ เก็บแล้วทำการตากแดด 15 วันเพื่อให้ความชื้นต่ำกว่า 14% คัดแยกนำมาส่งที่กลุ่มราคาสูงกว่า 65 บาท/กก.มาทำการคัดแยกเมล็ดกาแฟ

 

 

 

         จากนั้นสู่ขบวนการคั่ว เก็บบรรจุห่อถุง เพื่อจำหน่ายและ บดเพื่อขายเป็นกาแฟสด ส่วนผลิตภัณธ์ทางกลุ่ม ประกอบด้วย       กาแฟคั่วบด  คั่วเม็ด ชาดอกกาแฟ ดรีม 150 บาท/กก. หากเป็นกาแฟคั่วแล้ว 400 บาท/กก. กาแฟคั่วบด 100%กาแฟสด  นอกจากกาแฟคั่วและสดแล้วยังขายต้นกล่า 10 บาท/ต้น และข่ายดอกกาแฟ 200 บาท/กก.เพื่อให้พ่อค้านำไปทำเป็นชาดอกกาแฟอีกด้วย      ด้านตลาดคือขายหน้าร้านหน้ากลุ่มฯ ออกโอท็อป ออกงานแสดงสินค้าจัดบู๊ธ  จำหน่ายทางเฟรส ทางไลน์

 

 

 

         โดยจัดส่งทางไปรษณีย์  มีรายได้เฉลี่ยแล้วกว่า 20,000 บาท/เดือน  .เกี่ยวกับสรรพคุณนั้น ส่งเสริมบำรุงสุขภาพ หอม เข้มข้น    เพราะเป็นกาแฟอินทรีย์ ปลอดสารพิษเนื่องจากระบบการผลิตทุกขึ้นตอนใช้ระบบชีวภาพ ทั้งยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยกล่าวคือใช้ปุ๋ยคอก วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร มัน อ้อย ถั่ว ข้าวโพด มาหมักจุลินทรีย์    ได้รับการรับรอง PGS จากสภาพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ผ่าน ผอย.และอยู่ระหว่างรอเลขที่ อย.

 

 

  

 

           เกษตรกรเมื่อพลิกฟื้นผืนป่าและพืชไรที่ประสบปัญหาต้นทุนสูง ธรรมชาติไม่เป็นใจและราคาตำต่ำ หันมาสร้างงาน สร้างรายได้สู่ครอบครับอย่างดี ย่อมสร้างความเข้มแข็งสู่ครอบครัวและสู่ชุมชนลดปัญหาทางสังคม สอบถามได้ที่. โทร.095 541 2945

 

ทำมาหากิน