สนข.จัดเต็มระบบขนส่งสาธารณะ ปี2566 คนโคราชได้ใช้รถไฟฟ้ารางเบา

21 ธ.ค. 2561 19:16 น.
นครราชสีมา - สนข.จัดเต็มระบบขนส่งสาธารณะ ปี2566 คนโคราชได้ใช้บริการรถไฟฟ้ารางเบา

 

 

            ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม  2561 นายวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมผู้บริหารแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1,2,3 ทางหลวงชนบทนครราชสีมาและสำนักงานขนส่งนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีดารานักแสดง “ จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม และทีมขบวน Troop ออกเดินรณรงค์ให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว รวมทั้งให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

 

 

 

            นายวิจิตต์ ฯ นักวิชาการ ฯ สนข. เปิดเผยว่า จังหวัดหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ประเทศ และจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสานจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีสานเหนือและอีสานใต้แต่บริบทและวิถีชีวิตของสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความแออัดของเมืองจนส่งผลให้ความน่าอยู่ของเมืองลดลง ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากจำนวนรถที่มากกว่าพื้นที่ถนน มีความล่าช้าในการเดินทาง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะขาดประสิทธิภาพ

 

            โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบนถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมายาวนาน กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อสู่พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด และเป็นพื้นที่รองรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งรัดให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนครราชสีมาสายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ในปี 2566

 

           ทั้งนี้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit หรือ Tramway)มี 3 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย สายสีเขียว มีจำนวนสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุน 8,400 ล้านบาท สายสีส้ม มีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 5,200 ล้านบาท และสายสีม่วง มีจำนวนสถานีทั้งหมด 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 4,800 ล้านบาท รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายมี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวมสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนส่วนต่อขยาย3 เส้นทาง จำนวน 14,200 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 32,600 ล้านบาท

 

         นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีสายสีเขียวเป็นโครงการนำร่อง เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน–ถนนมุขมนตรี–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

คุณภาพชีวิต