เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเฝ้าระวัง หนอนกระทู้ระบาด!! 

20 ธ.ค. 2561 14:35 น.
นครพนม - เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเฝ้าระวัง หนอนกระทู้ระบาด 

 

          นายเอนก  รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ชนิด fall armyworm ในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดนั้น จากการสำรวจข้อมูลที่พบว่าขณะนี้พบมีหนอนศัตรูพืชกำลังแพร่ระบาดอย่างมากในทวีปแอฟริกาและกำลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดีย และเป็นการป้องกันจึงมีการเฝ้าระวังในแถบจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศพม่า เพื่อป้องกันการเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นแมลงศัตรูพืชที่สามารถบินได้ไกล

 

           "โดยตัวเต็มวัยสามารถบินเฉลี่ยได้เฉลี่ย 100 กิโลเมตร/คืน ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากจำนวน 30-40 วัน / รุ่น และมีพืชอาหารจำนวนมากกว่า 80 ชนิด ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหาร เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ฝ้าย ทานตะวัน ถั่วเหลือง หญ้า และพืชผักอีกหลายชนิด" เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าว

 


             นายเอนก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีมาตรการที่สำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกัน คือ 1. มาตรการในการแจ้งเตือนการระบาด 2. มาตรการในการควบคุมและกำจัด 3. มาตรการในการสนับสนุนและช่วยเหลือ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

 


 

 

            สำหรับการป้องกันกำจัดทำได้โดยการใช้ใช้สารชีวภัณฑ์ตามคำแนะนำของ FAO เช่น แมลงหางหนีบ เชื้อราบิวเวอเรีย แบคทีเรียบาซิลลัสไอซา  หรือบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส และสารเคมีตามคำแนะนำ เช่น สารฟลูเบนไดอะไมด์ อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร/สารคลอแรนทรานิลิโพรล อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และสารอินดอกซาคาร์ป อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ทำการฉีดพ่นทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2 – 4 ครั้ง และต้องทำการสับกลุ่มสารทุก 30 วัน เพื่อลดความต้านทานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของหนอนกระทู้

 

             "และสิ่งที่สำคัญในตอนนี้นอกจากการเฝ้าระวังแล้วเกษตรกรเองจะต้องเร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการปลูกพืชให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวโพดและพืชผัก ซึ่งเมื่อมีการระบาดของศัตรูพืชขึ้น และมีการประกาศภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชจะทำให้เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ"  เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าว

  

 

          สำหรับพื้นที่จังหวัดนครพนม แม้ยังจะไม่ได้เกิดโรคระบาดจากหนอนกระทู้ชนิดfall armyworm ก็ตาม โดยมากจะเป็นหนอนกระทู้ทั่วไป แต่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชชนิดนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจพืชที่ปลูก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าว และผัก หากพบว่าพืชแสดงอาการผิดปกติ เกษตรกรสามารถแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ทันที  

 

           
   

 

            สำหรับหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm (FAW) ที่พบการระบาดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spodoptera frugiperda เป็นหนอนศัตรูทำลายพืชเศรษฐกิจกว่า 80 ชนิด เช่น พืชตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าว และผัก ที่สร้างความเสียหายมาก ในระยะหนอนกัดกินใบ สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสแพร่เข้ามาระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ลักษณะการเข้าทำลายพืชของหนอนกระทู้ จะเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น

 

           โดยหนอนจะระบาดทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบ และจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือในระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% และเกษตรกรจะขายพืชผลไม่ได้ตามราคาที่ต้องการ

 

เกษตร