ทต.นาดินดำจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก-เยาวชนฯต้านยาเสพติด

19 ธ.ค. 2561 17:30 น.
เลย-จากการระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทต.นาดิน จ.เลย จึงรวมพลังประชาชนทุกหมู่บ้าน จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น

 

            เมื่อเวลา 09 00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาดินดำ อ. เมืองเลย จ. เลย  นายกิตติคุณ  บุตรคุณนายอำเภอเมืองเลย    เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแข่งขัน” กีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด”   โดยมี

 

           นายสรวิชญ์     ภูมิศรี         นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ        กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่าการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนว่า     การจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ขึ้น   มีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสร้างความรักความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้ห่างไกลยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมทุกระดับ ตลอดจนเด็กเล็ก เยาวชน และประชาชน จำเป็นต้องมีการรณรงค์ ร่วมแรงร่วมใจต่อต้านและป้องกัน

 

            โดยเฉพาะการออกกำลังกาย เสริมสร้างแรงกาย แรงใจ บูรณาการทุกภาคส่วนและเอากีฬามาเป็นสื่อ          การแข่งขันในปีนี้ เทศบาลตำบลนาดินดำได้รับความร่วมมือกับตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนในตำบลนาดินดำได้ร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันซึ่งมีกีฬา 3 ชนิดด้วยกันคือกีฬาฟุตบอล 7 คนมี 3 ประเภท ประเภทชายประเภทหญิงและเยาวชนชาย เปตองทีมชุดมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ประเภทประชาชนชายและประชาชนหญิงและชักเย่อ ทีมทละ 10 คน ทั้งผสมชาย/หญิง จำนวน 6  สี  มีประชาชนทั้งตำบลเข้าร่วมงานและร่วม

กีฬา