ยิ่งใหญ่!! กิฬานักเรียนมัธยมฯ"โซนหุบเขา"

19 ธ.ค. 2561 09:07 น.
ชัยภูมิจัดอย่างยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา "โซนหุบเขา" จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 43 ช่วยสร้างฝันเยาวชนกีฬาสู่มืออาชีพ

 

เมื่อวันที่18ธ.ค 2561  จากแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า “ กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง ” จังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนมีใจรักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 43

 

“กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2519 เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ของฝั่งหุบเขา ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนภูเขียว , โรงเรียนคอนสวรรค์ , โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา , โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ,โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ,โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ,โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  ซึ่งในขณะนั้นมีผู้บริหาร 8 โรงเรียนเท่านั้น ได้เกิดแนวความคิดร่วมกันว่าจะหาวิธีใดที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาตนเอง โดยการวางเงื่อนไข ที่เป็นตัวกระตุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม พร้อมกับประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาโรงเรียน ทั้งทางด้านอาคาร สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาด้านจิตใจ ต่อมามีผู้บริหารโรงเรียนรุ่นต่อๆมา

 

 

หลังจากนั้นได้ขยายวงกว้างขึ้น มีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 63 โรงเรียน จนกลายเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดในที่สุด ในครั้งที่ 15 พ.ศ 2533 โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จนถึงครั้งที่ 36 โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และได้เปลี่ยนชื่อจาก “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” เป็น “กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา )” ถือได้ว่าเป็นมหกรรมกีฬาสถาบันการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และในการแข่งขันครั้งที่ 37 – 38 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬา สพม.ชัยภูมิ เกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา )”

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 กำหนดให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันกีฬาแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องจากทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และรัฐบาลได้ประกาศนโยบายดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับเยาวชน ระดับชาติ และเฉลิมฉลองวันกีฬาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะนั้น

 

 

ปัจจุบัน “กีฬานักเรียนโซนหุบเขา” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ” ซึ่งผู้บริหารระดับจังหวัดและในสถานศึกษา ได้ร่วมกันสืบทอดเจตนาโดยการจัดการแข่งขันกีฬาต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลาถึง 43 ปี

 

การแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ของจังหวัดชัยภูมิ ตลอดระยะเวลา43 ปี  ได้สร้างนักกีฬาหลากหลายประเภท อย่างเช่น นายชูเกียรติ หนูสลุง ซึ่งอดีตเป็นนักกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทย  เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แชมป์กีฬาโซน 3 ปีซ้อน เป็นนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดชัยภูมิ เข้าแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ ฟุตบอลยามาฮาไทยแลนด์คัพ เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ ตั้งแต่อายุ 15 ปี สร้างชื่อให้กับเมืองชัยภูมิ และประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านชูเกียรติสปอร์ต และเป็นประธานสโมสรฟุตบอลมาแชร์ ชัยภูมิ F.C. ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 จนถึงปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ ยังมีนายอรัญ นุชกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโซนฯ 6 ครั้ง ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท ติดทีมชาติเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายรายการและได้รับเหรียญเงิน ซีเกมส์ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์  /ดร.วัชรี ฤทธิวัชร นักกีฬาเขย่งเก้ากระโดด เข้าร่วมการแข่งกีฬาโซน 6 ครั้ง เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ มศว.ประสานมิตร / นอ.หญิงนงเยาว์  วงศ์เกษมศักดิ์  ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลหญิงซีเกมส์ 3 สมัย และ น.ส. อรอุมา เชษฐา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา แข่งกีฬาโซนเมื่อปี 2558 ประเภทกรีฑา กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ผลัดผสม ปัจจุบันเป็นทีมชาติไทยวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชุดปัจจุบัน

 

สำหรับปี 2561 เป็นครั้งที่ 43  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดงานที่สนับสนุนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ให้หันมาออกกำลัง และเล่นกีฬาอย่างจริงจังสู่มืออาชีพ สร้างนักเรียนนักกีฬาให้มีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีพลานามัยที่ดี

 

ด้าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 (ชัยภูมิ) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 43   หรือ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  และสนามกีฬาโรงเรียนในจังหวัด ซึ่งจะมีนักกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลายสถาบันเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คน ในกีฬา 16 ชนิด  ทั้ง 10 สนาม ประกอบด้วย  1) กรีฑา-สนามกีฬา อบจ.ชัยภูมิ  2)  เทเบิลเทนนิส (ทีม) -สนามโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3) แบดมินตัน (ทีม)- สนามสิริวัณวรี 4)มวยสากลสมัครเล่น  - สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

5)มวยไทยสมัครเล่น -สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 6) ยกน้ำหนัก-สนามโรงเรียนเทศบาล 4 7)ว่ายน้ำ -สนามโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 8)วอลเล่ย์บอลในร่ม -สนามศูนย์เยาวชนชัยภูมิ 9) วอลเล่ย์บอลชายหาด-สนาม อบจ.ชัยภูมิ 10) ฟุตบอล 14 ปีชาย -สนามวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ / ฟุตบอล 16 ปีชาย -สนามหญ้าเทียมเทศบาล /ฟุตบอล 18 ปีชาย -สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ /ฟุตบอล 18 ปี หญิง -สนาม อบจ.ชัยภูมิ (รักบี้) 11)ฟุตซอล 14 ปี ชาย-หญิง  -สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (โดม1) /ฟุตซอล 16 ปี ชาย-หญิง  -สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (โดม2)/ฟุตซอล 18 ปี ชาย-หญิง  -สนามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ยิมส์)   12) บาสเก็ตบอล ชาย-หญิง -สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 13) เซปักตะกร้อ -สนามโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  14) แฮนบอล -สนามวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 15) เปตอง -สนาม อบจ.ชัยภูมิ และ 16) จักรยานเสือภูเขา -อ่างเก็บน้ำช่อระกา

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้หันมาออกกำลัง และพัฒนาการเล่นกีฬา เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถจากระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศและมาตรฐานสากล เป็นนักกีฬาอาชีพ จึงขอเชิญชาวชัยภูมิ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักกีฬาทั้ง 16 อำเภอ ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

 

กีฬา