ถอย!! "ม็อบราศีไศล" ได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจ

18 ธ.ค. 2561 18:05 น.
สุรินทร์-ชุมนุมราศีไศล ได้ขอสรุปเป็นที่พอใจ หลังปักหลักอยู่หน้าศาลากลางร่วม 2 วัน ล่าสุดรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมหารือแนวทางแก้ไขร่วมภาคประชาชน พร้อมลงนามร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

หลังจากกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย เกษตรกรจากพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) นำโดยนายศักดา กาญจนเสน กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) นำโดยนางบุรี อาจโยธา ประธานสมาพันธ์กลุ่มเกษตรอีสาน และกลุ่มเกษตรกรราษีไศล (กรษ.) นำโดยนายอำคา โพธิ์ศรี ได้นำมวลชน หลายร้อยคน เดินทางโดยรถบัส เข้ามาชุมนุม ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เมื่อวานนี้(16 ธ.ค. 61) เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนราษีไศล และจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในหลายพื้นที่ โดยให้ผู้ชุมนุม รวมตัวกันลานสนามหน้าศาลากลาง เพื่อรอเจรากับทางจังหวัดและผู้แทนที่รัฐบาลมอบหมาย

 

ล่าสุดวันนี้(18 ธ.ค. 2561)นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน ,ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานมวลชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือร่วมกับนายศักดา กาญจนเสน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ). นางบุรี อาจโยธา กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) นายอำคา โพธิ์ศรี ประธานสมาพันธ์กลุ่มเกษตรอีสาน

 

และกลุ่มเกษตรกรราษีไศล (กรษ.) แกนนำภาคประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน ที่มาชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมร่วมระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ ที่ร่วมกันในการดำเนินการหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีการบันทึกข้อตกลงและลงนามร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีตั้งแต่ จ.สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบล สกลนคร และในหลายพื้นที่ สรุปแล้วมีประมาณ 8 ประเด็น โดยจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาตามห้วงเวลาที่กำหนด

 

หลังจากประชุมหารือกำหนดขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหากับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมแล้ว ทางคณะเจรจาได้เดินทางมามาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการพบปะและชี้แจงเกี่ยวกับผลการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชุมนุมได้รับทราบ ซึ่งมีการพูดคุยกันในหลายประเด็น สุดท้ายก็มีข้อตกลง ภายใต้การยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ จ.สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบล สกลนคร และในหลายพื้นที่

 

สรุปแล้วมีประมาณ 8 ประเด็น ที่สำคัญ ซึ่งมีการตกลงร่วมกันแล้วจะขับเคลื่อนตามห้วงเวลาที่กำหนด ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามขอเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ทำให้ผู้ชุมนุมมีความพอใจในการที่ภาครัฐได้เห็นความสำคัญ จริงใจในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิด ก่อนที่จะพากันเก็บข้าวของทำความสะอาดพื้นที่ชุมนุมและแยกย้ายกันกลับบ้าน

 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังประชุมพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับแกนนำภาคประชาชนว่า ในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชานที่มาชุมนุมดังกล่าว ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคามห่วงใย ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งก็ได้มอบหมายให้ตน ในฐานะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมชลประทาน มาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน มีการพูดคุยกันในหลายประเด็น สุดท้ายก็มีข้อตกลง ภายใต้การยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ จ.สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบล สกลนคร และในหลายพื้นที่ สรุปแล้วมีประมาณ 8 ประเด็น ที่สำคัญ ซึ่งมีการตกลงร่วมกันแล้วจะขับเคลื่อนตามห้วงเวลาที่กำหนด ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เช่นราษีไศล โครงการฝายหัวนา พื้นที่ของ จ.สกลนคร ซึ่งการพูดคุยในวันนี้นับเป็นทิศทางที่ดี ซึ่งก็ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน เชื่อว่าภาคประชาชนกับภาครัฐก็จะไปได้ด้วยดี

 

ด้านนายศักดา กาจณเสน แกนนำกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) กล่าวว่า ทางภาคประชาชนหลังได้คุยแล้ว ก็มีความพอใจในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะว่าที่ผ่านมาหลายปัญหาติดข้อปฏิบัติ ซึ่งเราได้ใช้เวลา 2 วันกว่า ในการพูดคุยแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาต่อไป โดยการแก้ไขปัญหาจะมีขั้นตอนในการดำเนินการ จนหลายเรื่องนำเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรี เช่นกรณีฝายราศีไศล และมีการนำเสนอไปสู่คณะกรรมการซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และในวันที่ 20 นี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องแปลงอพยพ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอีกครั้ง โดยบทสรุปแล้วพี่น้องประชาชนมีความพอใจเป็นอย่างมาก

 

การเมืองท้องถิ่น