เที่ยวงาน ถนนอาหารปลอดภัย-โภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอร์

16 ธ.ค. 2561 07:23 น.
ศรีสะเกษ-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่อุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร พร้อมเชิญเที่ยวงาน ถนนอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอร์

             เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการเปิดการอบรม ยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมรองรับ  Thailand 4.0 เป้าหมายกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยี โดยมี นายสมพงศ์ จิริวิภากร รองนายกเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมเป็นประธานในการปิดโครงการ

 

           โดยได้มีการจัดอบรม สอนการประกอบอาหาร มาตั้งแต่วันที่ 11 มาถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ด้วยการเชื่อมโยงในด้านสุขภาพ เพราะหากประชาชน ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเป็นระยะๆ จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพที่ดีไม่มีขาย ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ปลอดภัย จะทำให้ประชาชนที่ชีวิตที่ยืนยาว มีสมองที่ดี ประเทศชาติมั่นคง

 

 

              นายสมพงษ์ จิริวิภากร รองนายกเทศบาลตำบลกำแพง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีมากที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้รับโครงการที่ดีดีจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำวิทยากรมืออาชีพมาพัฒนากลุ่มอาชีพอาหารปลอดภัยให้กับเทศบาลตำบลกำแพง เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลกำแพงได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีมาโดยตลอด

 

            รองนายกเทศบาลตำบลกำแพง กล่าวอีกว่า พร้อมกับส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักกินเอง หรือรณรงค์บริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ อาหารที่ปลอดภัย จึงได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการอบรม มาได้จำนวน 20 คน ทำการอบรมอาชีพ ทำขนมตะโก้ ทำน้ำพริกสะเดาหวาน ซึ่งถือว่าอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นแหล่งที่มีต้นสะเดามากที่สุด เป็นสินค้าส่งออกมาตลอดหลังฤดูทำนา เพราะต้นสะเดาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ตามทุ่งนาจะออกดอกในช่วงนี้มาก

 

            "ที่สำคัญสะเดาจะเป็นยาแผนไทยโบราณด้วย นอกจากนั้นก็ทำน้ำพริกปลาทู น้ำพริกนรก ตามหลังสูตรที่ผู้เข้าอบรมอยากจะเรียน เพื่อเชื่อมโยงกับงานที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ งานวันถนนอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อื่นอร่อยได้ไร้แอลกอร์ฮอร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย"รองนายกเทศบาลตำบลกำแพง กล่าว

 

 

            อย่างไรก็ดี ในงานถนนอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อิ่มอร่อยได้ไร้แอลกอร์ฮอร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ จะมีการประกวด การประกอบอาหารที่ปลอดภัย จากวัตดุดิบธรรมชาติ พืชผักปลอดภัย ปลอดสาร การประกวดชุดแฟนซีพืชผัก การประกวดร้องเพลง อื่นๆ ตลอดทุกวัน  

 

 

อาหาร