โฮมบุญข้าวใหม่ ปลา มัน ไหว้พระธาตุกตัญญู

7 ธ.ค. 2561 17:03 น.
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน ประเพณี โฮมบุญข้าวใหม่ ปลา มัน ไหว้พระธาตุกตัญญู ที่วัดจำปา บ้านหัวนา อำเภอกันทรารมย์ 2 จังหวัดร่วมสืบสานประเพณีชนเผ่าลาว สองฝั่งแม่น้ำมูล แม่น้ำชี

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่บรรพบุรุษได้พากันอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาติปไตยประชาชนลาว ข้ามแม่น้ำโขง เข้ามาอาศัยของสองฝั่งแม่น้ำมูล โดยฝั่งหนึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบล อีกฝั่งเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกปีก็จะได้เดินทางมาร่วมกันจัดงาน ประเพณีโฮมบุญข้าวใหม่ – ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล – ลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชันย์

 

โดยจัดขึ้นปีละครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ในปีที่ 6 แล้ว ที่ร่วมกัน ในการนำข้าวใหม่ มาหุงจัดสำรับกับข้าว ปิ้งปลาจากแม่น้ำมูล ปลาจากแม่น้ำชี และเผามัน นำมาร่วมกันทานข้าวกลางวัน เรียกว่า พาเวน หรือ พาข้าวตอนกลางวัน ทานร่วมกัน พร้อมกับการร่วมสืบสาน แลกเปลี่ยนประเพณี - วัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำมูล

 

โดยมี พระครู บวร สังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจำปา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสองฝั่งมูล นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ นำประชาชน 2 จังหวัดมาพบกัน ซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติ จาก นาย นพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมี นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสังเกตการณ์ด้านท่องเที่ยว    

 

 

 

 

นาย นพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ต้องขอกราบนมัสการขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดจำปา ท่านนายอำเภอ และท่านนายก อบต.ทุกแห่งในเขตอำเภอกันทรารมย์ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีโฮมบุญข้าวใหม่ - ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล - ลุ่มน้ำชี นำประชาชนจาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี มาพบกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนประเพณี มาทานข้าว ข้าวใหม่ ปลามัน ร่วมกัน ครั้งนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ก็นับว่ามีแห่งเดียว ที่ชนเผ่าลาว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ คือ ชนเผ่า ส่วย - เขมร - ลาว และเยอ

 

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า ได้ร่วมกันจัดขึ้น การสืบสานประเพณีอันดีงานเช่นนี้ ก็คือการสืบสานความกตัญญู ส่งต่อไปยังลูกหลาน ให้มีความรัก ความสามัคคี ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษ หรือชนเผ่าลาวเท่านั้น แต่ยังขยายวงไปสู่จังหวัดอุบลราชธานี ที่แม้จะอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูล แต่เราก็คือพี่น้องกันตลอดไป นำวัฒนธรรม ประเพณีมาแลกเปลี่ยนต่อกัน มาทานข้าวร่วมกันปีละครั้งก็ยังดี ก็ขอให้ได้ดำรงคุณความดีเช่นนี้เอาไว้ตลอดไป

 

"โดยเฉพาะข้าวใหม่ที่พึ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆ นำมาหุง จะหอมมาก เมื่อนำมาทานกับปลาที่หามาได้จากแม่น้ำมูล น้ำชี จะอร่อยมาก ยิ่งได้มาทานร่วมกันเช่นนี้ ความอร่อยจะเพิ่มขึ้นอีก ทานกันไป พูดคุยกันไป ชมการแสดงด้านวัฒนธรรม รำฟ้อนกันไป อร่อยมากครับ"ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว

 

 

 

อย่างไรก็ดี ภายในงาน โฮมบุญข้าวใหม่ ปลามัน ยังได้มีการออกร้าน แสดงนิทัศน์การแห่งชีวิต วิถีชาวบ้านลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำมูล น้ำชี การจำหน่ายอาหาร สินค้าจากลุ่มน้ำมูล 2 จังหวัดอีกด้วย

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม