อาชีวโคราช จัดเต็ม " เค้กแอนด์เบเกอรี่ แฟร์ "

7 ธ.ค. 2561 17:30 น.
นครราชสีมา-อาชีวโคราช จัดเต็ม " เค้กแอนด์เบเกอรี่ แฟร์ " โชว์ผลงานนักศึกษาผลิตเค้กและขนมขายช่วงเทศกาลหารายได้พัฒนาองค์กร ชี้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

ที่ลานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษา (อศน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2561-นางปิยะฉัตร  อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสุชาติ   จำปาโพธิ์ รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อศน. และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำพิธีเปิดงาน NVC CAKE & BAKERY FAIR PRESS ANNOUNCEMENT นำเสนอการผลิตเค้ก เบเกอรี่ในรูปแบบต่างๆ สาธิตการแต่งหน้าเค้ก

 

ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงโดยเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจและหารายได้ดำรงชีพ โดยจัดทำและจำหน่ายเค้กและขนมในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้สนใจในงาน “ เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสถึงวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค. เพื่อสร้างนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษา

  

นายสุชาติ ฯ รรท.ผอ.อศน. ฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งครูและนักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูและฝีมือผู้เรียนอาชีวะทุกสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายจำหน่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ โดยทำให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงสู่การมีอาชีพและรายได้รวมทั้งตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงส่งผลถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   

 

อาหาร