"ภูมิใจไทย"ลุยเปิดใจเด็กช่าง"เทคนิคสมุทรสาคร" กำหนดอนาคตการศึกษาสายอาชีพมั่นคง

6 ธ.ค. 2561 18:20 น.
"บุญลือ" ควง "เศรษฐพงค์" พรรคภูมิใจไทย ลุยเปิดใจเด็กช่างเทคนิคสมุทรสาคร ในโครงการน้องชวนพี่คุย พร้อมนำทางร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาสายอาชีพที่มั่นคง

      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา “น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย” โดยมี นายนพนัธ หงษา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานฯ และมีว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วยนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ เขต 1 ,นางอมรทิพย์ ศรีกลัด เขต 2,นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ เขต 3 ร่วมเปิดโครงการท่ามกลางนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ระดับชั้น ปวช,และ ปวส กว่า 600 คน

        กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสายวิชาชีพ ได้รับฟังแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ประสบผลสำเร็จกับการร่วมเดินหน้ากำหนดอนาคตประเทศไทย ในการเลือกตั้ง ปี 2562 ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคฯ ได้เชิญสองวิทยากรระดับประเทศ ประกอบด้วย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรอง หน.พรรคภูมิใจไทย และ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการยุทธศาสตร์และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เข้ามาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์

       บรรยากาศการเสวนาเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เนื่องจากผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกันอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการเรียนและการแลกเปลี่ยนปัญหาการศึกษาในมุมมองของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการเมืองไทย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไทย

        นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่คำถามที่ถูกส่งขึ้นมาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จะเป็นเรื่องเงินทุนกู้ยืมเรียน โดยเฉพาะกองทุนเงินให้กู้ยืม กยส.ซึ่งรัฐบาลชุดนี้กำลังจะฟ้องนักศึกษาที่ยืมเงิน กยส. และภาระงานภายหลังจากที่เรียนจบ

        “ตนมองว่าในสายอาชีพสำหรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เชื่อว่าหางานไม่ยากเพราะท่ีนี่มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 5 พันแห่ง เพราะเป็นสายอาชีพแต่ต้องมีผลการเรียนดีมีความรู้จริงจะไม่ตกงาน”นายบุญลือ กล่าวในที่สุด

         ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการยุทธศาสตร์และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กับปัญหาหนี้ กยส.อีกส่วนเป็นปัญหาของผู้ค้ำประกันเพราะผู้กู้ กยส.มักจะปล่อยให้ภาระเกิดกับผู้ค้ำ ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ กยส.อนาคตจำเป็นที่นักศึกษาต้องศึกษานโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้คาดว่าในปี 2562 จะมีการเลือกตั้ง นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดูนโยบายด้านการศึกษาธิการ

        “ต่อกรณีข้อซักถามเรื่องของยาที่ผสมกัญชา หรือที่ถามว่าหากกัญชามีประโยชน์น่าจะมีการส่งเสริมในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่คงยังต้องทำการศึกษาแต่คาดว่าหากผลงานวิจัยมีผลดีก็จะมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกท่ามกลางการควบคุมตามกฏหมายต่อไป”พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวในที่สุด

คุณภาพชีวิต