ตชด.225มอบผ้าห่มกันหนาว 2 อำเภอตามแถบชายแดนไทย ลาว

6 ธ.ค. 2561 17:45 น.
อุบลราชธานี-อุตุเตือน อีก1วันหนาวจะมาเยือน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่225 เร่งมอบผ้าห่มกันหนาว 2 อำเภอตามแนวชายแดนไทย ลาว นำร่องต้นหนาว ไปก่อน

 

          วันที่ 6 ธ.ค. 2561 ที่ ศาลาประชาคมบ้านแก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี : พ.ต.ท.เกียริทวี บุญมา ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 225 พร้อมคณะได้นำผ้าห่มกันหนาว มามอบให้แก่ราษฎรโดยเพาะคนแก่ คนชรา ตลอดจนผู้ยากจน และพิการ ที่อาศัยอยู่ตามแนวบริเวณชายแดน ด้านไทย ลาว เป็นน้ำใจจากตำรวจตระเวนชายแดนที่มีน้ำใจต่อประชาชน ซึ่งทางหน่วยได้เคยปฏิบัติมาเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกๆปี ตลอดมา การมอบในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่า ลมหนาวจะมาเยือนใน 1- 2 วันนี้ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนซึ่งจะต้องต่อสู้กับภัยหนาว

 

 

          หน่วย จึงได้ ระดมผ้าห่มเท่าที่มีอยู่ รีบนำออกมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎร เพื่อให้ทันต่อเหตุ และเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นไปก่อน จากนั้นก็ได้นำคณะไปมอบให้แก่ราษฎร ที่ บ้านหนองแสง - เจริญพัฒนา , บ้านโนนน้อย ม.2 บ้านโนนแถลง ม.14  ต.โพนงาม อ.บุณฑริก ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบ ณ บริเวณจุดตรวจอาเซียน บ้านหนองแสง - เจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

 

          โดยมี ร.ต.ท.อำพล ใสกระจ่าง ปฏิบัติราชการแทน.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.225   ร.ต.อ.สมศักดิ์ จ่านันท์ รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.2251  พร้อม กำลังพลในสังกัด บก.ร้อย ฉก. มว.ตชด.2251  ร.ต.อ.สมัย ทองสะอาด รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.2253 และ  ร.ต.ท.ประนาด จันดี รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.225   ร่วมภารกิจ พร้อมได้กล่าวทักทายและกล่าวคำอวยพรให้กับผู้ที่มาร่วมงานกันทุกคน ยังความดีใจให้แก่ชาวบ้านแถบแนวชายแดนเป็นยิ่งนัก

 

 

คุณภาพชีวิต