ครบ 1 ปี พัฒนามือเทียม 3D ช่วยสมาชิกสายใจไทย-ผู้ป่วยพิการมีกายอุปกรณ์ใช้งาน

6 ธ.ค. 2561 16:30 น.
ขอนแก่น-มูลนิธิสายใจไทย ร่วมมือกับโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น จัดประชุมความคืบหน้าครบรอบ 1 ปี  พัฒนามือเทียม 3 มิติ ช่วยเหลือผู้พิการทหารผ่านศึกสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย พบ  17 ราย จาก 21 ราย ใช้งานได้ในกิจวัตรประจำวัน   ตั้งเป้าปีหน้าขยายจุดบริการผู้พิการทางมือให้มากขึ้น  พร้อมกับพัฒนากายอุปกรณ์ให้สามารถใช้จำเพาะอย่างได้ 

 

         วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิสายใจไทย ร่วมประชุมกับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์ หลังจากดำเนินการพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับทหารผ่านศึก มา 1 ปี มีสมาชิกได้รับบริการ 17 คน อีก 4 คนปฏิเสธการรับบริการ เนื่องจาก เป็นผู้สูงวัย และอีกส่วนหนึ่ง มีความพิการซ้ำซ้อน เกินกว่ามือเทียมจะให้บริการได้ 
                         

 

                นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรกล่าวถึง การให้บริการมือเทียม ว่า โครงการมือเทียม  3 มิติเพื่อสมาชิกสายใจไทย ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปลายปี 2560 จนถึงวันนี้ ความร่วมมือที่ทำงานมีทั้งหมด 6 คณะ ทั้งฝ่ายอำนวยการ   ฝ่ายดำเนินการ   ฝ่ายให้บริการ  คณะพัฒนารูปแบบหรือวัสดุ คณะฝึกอบรม  รวมถึงด้านติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะสมาชิกในโครงการ  และคณะประชาสัมพันธ์ วันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสายใจไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ให้บริการไปทั้งหมด 21 ราย มีทั้งรายที่ปฏิเสธ เนื่องจากความพิการซ้ำซ้อน และความพิการที่เกินศักยภาพของมือเทียมที่จะให้บริการได้  ทำให้วันนี้ มีผู้พิการ 17 รายที่ได้รับบริการจากทางโรงพยาบาล  

 

                    “วันนี้ให้บริการครบแล้ว และได้มีการประเมินช่วงแรก โดยประเมินทางโทรศัพท์ ซักถามเรื่องการใช้งาน และอุปสรรคต่างๆ ซึ่ง เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา มีการออกติดตามเยี่ยมในพื้นที่ บ้านของสมาชิก เริ่มจากที่ จ. ชัยภูมิ   จ.นครราชสีมา  มหาสารคาม กาฬสินธุ์   ร้อยเอ็ด และหลายอำเภอใน จ.ขอนแก่น   ต่อมาที่ จ.อำนาจจริญ   มุกดาหาร สุรินทร์  และอุบลราชธานี  โดยใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ ในการออกเยี่ยม   ซึ่งพบว่าการใช้มือเทียมส่วนใหญ่ใช้ได้บ้างในกิจวัตรประจำวัน ส่วนปัญหาอุปสรรคคือ ชิ้นงานยังไม่ทนทานมากนักมีการชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะส่วนข้อต่อที่ชำรุด ทำให้การบำรุงรักษายากลำบาก เนื่องจากว่าอยู่ไกลจากบ้านของสมาชิก  ซึ่งช่วงที่ลงไปเยี่ยมสมาชิก มีการนำอะไหล่ลงไปเปลี่ยนให้ด้วย ส่วนในอนาคตอาจจะขยายจุดบริการให้เพิ่มขึ้น”นพ.วีระศักดิ์ กล่าว

                 

 

 

           ทางด้านของ พลเอก นพ.จัดพล   วุฑฒกนก  ประธานคณะดำเนินงาน กล่าวว่า สมาชิกมูลนิธิสายใจไทยทั่วประเทศที่จะได้รับอุปกรณ์ที่เป็นกลไก ที่สมามารถผลิตง่าย ราคาถูก สามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้พิการทางมือจะไม่เป็นภาระที่จะต้องซ่อมแซมเอง และเข้าถึงบริการ ซึงมือเทียม 3 มิติ ได้ตอบโจทย์ผู้พิการทางมือ    ซึ่งทางมูลนิธิได้มีการทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลสิรินธรมามา 1 ปี ซึ่งทางโรงพยาบาลสิรินธร  มีผลการทำงานที่ดีมาก รวมถึงการพัฒนาร่วมด้วย  ซึ่งผลที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัด จากที่ผู้พิการ ใช้ได้จริง  ใน 19 ราย มีคนสูงอายุ 2 ราย ทำได้ 17 นาย  โดยที่ทางโรงพยาบาลมีการพัฒนารูปแบบความสวยงาม   อีกทั้งยังพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ มีการติดตามผล มีการพัฒนา โดยใช้ หมวดวิชิต หรือ ร้อยโท วิชิต  ราชเพ็ชร ซึ่งเป็นทหารผ่านศึก เป็นตัวต้นแบบในการพัฒนา ส่วนในอนาคต หากมือเทียมมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน จะมีการขยายไปสู่สมาชิกในมูลนิธิสายใจไทย ทั่งทั้งประเทศเพื่อให้เข้าถึงบริการนี้


          ร้อยโทวิชิต  ราชเพ็ชร ทหารผ่านศึก ผู้เป็นต้นแบบการทดลองมือเทียม 3 มิติ กล่าวว่า ใช้บริการมือเทียมมา 3 รุ่น ครั้งแรกที่มาใช้บริการมือเทียม 3มิติ จากโรงพยาบาลสิรินธร รู้สึกยังไม่คุ้นชินเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกับหุ่นยนต์ โดยล่าสุดได้ทดลองใช้มือเทียมรุ่นที่ 3 คือรุ่น 3มิติ จากที่เคยใช้รู้สึกว่าแตกต่างกันมาก ของชิ้นเล็กๆ ก็สามารถหยิบจับได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่เหมือนมือเทียมทั่วไป แต่การใช้งานรู้สึกว่า มีน้ำหนักเบา  การทดลองใช้มือเทียม 3 มิตินี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามือเทียมรุ่นใหม่ๆ เพื่อผู้พิการคนอื่นๆ เป็นอย่างมาก
 

 

ข่าวและภาพโดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน 

คุณภาพชีวิต