มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว

6 ธ.ค. 2561 15:10 น.
เลย- มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งและมูลนิธิสว่างคีรีธรรมร่วมในพิธีมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่ อ.นาด้วง

       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ธ.ค.61 ณ สนามหน้า ทต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในโครงการมอบ ห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวของมูลนิธิ ป่อเต๊กตึ๊ง  และมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย มีนายณรงค์ จีนอ่ำ  ปลัดจังหวัดเลย และ นายพินัย  ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หน.แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และพีระพงศ์   จิระวงศ์ประภา  ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย มีประชาชนมาร่วมในพิธีจำนวนมาก

        นายพินัย  ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หน.แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง รายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 108 ปีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว     ซึ่งโครงการแจกผ้าห่มกันหนาวดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้วโดยมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นทุกปีได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ   เพื่อดำเนินการประสานงานภาครัฐ พื้นที่เห็นสมควรสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวคิดเป็นมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท สำหรับในวันนี้จะมอบที่อำเภอนาด้วง 2 จุดคือ ที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ 500  ชุด และที่ตำบลท่าสะอาดอีก 500 ครับรวมเป็น 1,000  ชุด   ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ก็จะทำพิธีมอบที่อ.ปากชม จ.เลย อีก 2 จุดๆละ 500  ชุด รวมปีนี้มอบให้ชาว จ.เลย จำนวน  2,000 ชุด ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย

                              

คุณภาพชีวิต