ชมรมรักในหลวงนานาชาติ เดินพาเหรดวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธ.ค. 2561 17:45 น.
เชียงใหม่ - ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ จัดเดินขบวนพาเหรด วัฒนธรรมไทย-นานาชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9

 

เวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ ได้จัดการเดินขบวนพาเหรด วัฒนธรรมไทย-นานาชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงออกถึงความรักและสามัคคีของคนทุกชนชาติรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

 

 

โดยขบวนได้เดินจากข่วงประตูท่าแพ ผ่านถนนราชดำเนินแล้วไปสิ้นสุดที่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในขบวนประกอบไปด้วย ขบวนเครื่องสักการะและเครื่องสูงของล้านนา ขบวนทหารม้าจาก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักศึกษาจากสถาบันอาชีวะ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่เชียงใหม่ และขบวนจากนานาประเทศอาทิเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ โดยมีวงดุริยางค์จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และ วงดุริยางค์จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นำขบวน

 

 

หลังจากที่ขบวนเดินทางถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก็ได้มีการทำกิจกรรม สักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หลังจากนั้นก็มีการแสดงจากชาติต่างๆที่เข้าร่วมเดินขบวน

 

ศิลปะวัฒนธรรม