ซ้อมปั่น Bike อุ่นไอรักเสมือนจริง

5 ธ.ค. 2561 17:25 น.
ศรีสะเกษ-ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นับพันคน ร่วมซ้อมใหญ่ปั่นรถจักรยาน ตามโครงการ Bike อุ่นไอรัก เสมือนจริง รวม 29 กิโลเมตร ก่อนที่จะถึงกำหนดการปั่นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล และนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้า- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดศรีสะเกษ รวมกว่าพันคน ได้ร่วมกันมาทำการฝึกซ้อมปั่นรถจักรยาน ตามโครงการ Bike อุ่นไอรัก เสมือนวันจริง ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “ Bike อุ่นไอรัก “  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว ในสังคมไทย

 

ในจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากที่ได้ประชุมหารือกับคณะรองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเส้นทาง ระยะทาง จุดปล่อยตัวจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายตามถนนเทพา ไปจนถึงสี่แยก ธ.ก.ส.เลี้ยวขวา เข้าสู่วงกลมแม่ศรีสระผม เลี้ยวซ้ายออกสู่ตลาด เลี้ยวขวา เข้าถนนเส้นขุขันธ์ ปั่นตามถนนขุขันธ์ยาวไปถึงสี่แยก อส.เลี้ยวขวาเข้าถนนรอบเมืองใต้ เลี้ยวขวาเข้าสู่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และปั่นวนตามถนนรอบเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ 1 รอบ ก่อนที่จะวนออกขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองศรีสะเกษ เลี้ยวขวาเข้าเส้นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เลี้ยวออกซ้ายมือ เข้าสู่ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ ข้ามทางรถไฟถึงสี่แยกสะพานขาว เลี้ยวขวาเข้าถนนเทพา วนเข้าสู่บริเวรหน้าศาลากลางจังหวัดยังมที่เดิมจุดปล่อยตัว เป็นการสิ้นสุดเส้นทางปั่นอุ่นไอรัก รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

 

 

อย่างไรก็ดี ในการซ้อมปั่นอุ่นไอรัก เสมือนจริงในบ่ายของวันนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรตลอดเส้นทาง และยังขับรถยนต์สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร ขับนำทุกระยะเส้นทาง พร้อมกับได้มีนักปั่นอาชีพ จากชมรมนักปั่นจักรยานศรีสะเกษ คอยประกบ คอยแนะนำการปั่น เฝ้าระวังในการปั่นตลอดเส้นทางด้วย ซึ่งการซ้อมปั่นในวันนี้ เป็นไปด้วยดี ทุกคนเข้าใจในการปั่น การรักษาระยะ และการร่วมปั่นอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์

 

 

 

ภาคประชาสังคม