เที่ยวงาน "โฮมบุญ ข้าวใหม่ ปลา มัน ไหว้พระธาตุกตัญญู"

5 ธ.ค. 2561 14:10 น.
จังหวัดศรีสะเกษ เชิญเที่ยวงาน โฮมบุญ ข้าวใหม่ ปลา มัน ล่องเฮือส่วง ชมหาดทราย ไหว้พระธาตุกตัญญู ดูวังขามเฒ่าปากน้ำชี ที่วัดจำปา ในวันที่ 7 ธันวาคม นี้ ที่ บ้านหัวนา อำเภอกันทรารมย์ ศูนย์รวมจิตใจของชนเผ่าลาว

      วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูบวร สังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจำปา พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายก อบต.หนองแก้ว หนองแวง ผู้นำชุมชน ได้เดินทางทางออกมาจัดเตรียมสถานที่ และร่วมกันประชุมหารือในการเตรียมงาน โฮมบุญ ข้าวใหม่ ปลา มัน “ ล่องเฮือส่วง ( ล่องเรือ พาย ) ชมหาดทราย ไหว้พระธาตุกตัญญู ดูวังขามเฒ่าปากน้ำชี ที่วัดจำปา “ ในวันที่ 7 ธันวาคม นี้ โดยมี นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือวางแผนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินาทางมาร่วมงาน ซึ่งทุกปีได้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงาน โดยเฉพาะชาวอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่ 6 แล้ว

 

 

 

        สืบเนื่องจากพระธาตุกตัญญูนับเป็นโบราณสถานที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของผู้คนที่เป็นชนเผ่าลาว จากประวัติทำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ของวัดจำปา บ้านหัวนา เดิมตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำมูล ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เรียกว่า วังขามเฒ่า ครั้งหนึ่งได้เกิดโรคระบาด มีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก จึงได้บ้านหมู่บ้าน วัด มาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ติดกับทุ่งนา จึงตั้งชื่อว่า วัดบ้านหัวนา และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นวัดจำปา ขึ้นกับอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะย้ายสังกัดมาขึ้นกับอำเภอกันทรารมย์ เมื่อปี พ.ศ.2480 โดยได้ใช้เป็นสำนักเรียนหนังสือ พร้อมกับเรียนวิชา อาคมของคนสมัยโบราณ จึงทำให้มีลูกศิษย์มากมาย และในทุกๆ ปี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ที่ชาวบ้านได้ทำนาเสร็จ ก็จะจัดงาน โฮมบุญ ข้าวใหม่ ปลา มัน “ ล่องเฮือส่วง ชมหาดทราย ไหว้พระธาตุกตัญญู ดูวังขามเฒ่าปากน้ำชี ที่วัดจำปา “ โดยในปีนี้ได้กำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ลูกศิษย์วัด ชาวบ้านที่ไปทำงานยังแดนไกล ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาบ้าน มาร่วมบุญ มาพบบรรดาญาติๆ  

 

 

 

         พระครูบวร สังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจำปา เปิดเผยว่า การทำนาประกอบอาชีพใดใด เมื่อเรามีอยู่มีกินสมบูรณ์พูลสุข เราก็จะไม่ลืมบรรพบุรุษของเรา เราสามารถอยู่ได้ พัฒนาอาชีพต่างๆ ได้ เราก็จะไม่มีความเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราที่เคยทำมาแต่ก่อน สืบต่อๆ กันมาอย่าวที่ปู่ย่า ตายาย เราสอนมา เราก็จะเอาข้าวใหม่ที่เราทำนาได้ เอามัน เอาปลาที่อยู่ในท้องนาเหล่านั้น มาทำบุญสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ เรียกว่า การโฮมบุญ ข้าวใหม่ - ปลา - มัน  พร้อมกับการระลึกถึงสถานบัน อาทิ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 พ่อของปวงชนชาวไทย เราก็ได้จัดพิธีโฮมบุญข้าวใหม่ - ปลา - มัน เทิดไทองค์ราชันย์ เพื่อตอบแทน และระลึกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะสังคมไทย สังคมพุทธ เป็นสังคมที่ละเอียดอ่อน ที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เพราะมีบ้าน มีวัด มีโรงเรียน และเมื่อสมัยก่อน วัดกับโรงเรียนก็จะอยู่คู่กัน ฉะนั้นจึงได้มีประเพณีนี้ การไหว้พระธาตุกตัญญู ในงานโฮมบุญข้าวใหม่ - ปลา - มัน เข้าด้วยกันในการจัดงาน

 

 

 

วิถีชุมชน