ขอนแก่น - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

5 ธ.ค. 2561 13:17 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดอีสาน บ้านหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นายเพชร สุพพัตกุล เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตรพระราชทาน มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 139 คน ประกอบด้วยผู้เข้าพิธีอุปสมบท 7 คน ผู้เข้าพิธีบรรพชา 132 คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม