เชียงใหม่ - ชาวปกาเกอะญอ บูรณะเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่ ๙

5 ธ.ค. 2561 12:35 น.
ชาวปกาเกอะญอบ้านจันทน์ร่วมมือวิริยะประกันภัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี บูรณะเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

     

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาคมบ้านจันทน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ และบมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมจัดทำโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี ที่บ้านจันทน์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พัฒนาเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินผ่านทางลูกรัง และทุ่งนา เพื่อเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เมื่อปี 2522 ด้วยการปรับพื้นที่ถนนลูกรังพร้อมสร้างอุโมงค์ต้นไม้ ตามแนวคิด “เส้นทางเดินต้นไม้ของพ่อ” และสร้างสะพานไม้ ระยะทาง 200 เมตร โดยใช้ชื่อว่า “สะพานจอปาแกล๊ะ” มีความหมายว่า เส้นทางเดินของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนสหมิตรวิทยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเสด็จมาทรงงานใต้ต้นไทร

    

   

   

 

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของชาวบ้านที่มีต่อกัน โดยพบว่า ชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 7 ราย ได้เสียสละพื้นที่ทุ่งนาให้เป็นจุดสร้างสะพานไม้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระราชาจากสถานที่จริง และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชนเผ่าของชาวปกาเกอะญอ รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ คาดหวังว่าจะยกระดับเป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9 และแสดงพลังความจงรักภักดี ที่พระองค์ท่านทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนนี้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพที่ยั่งยืน

 

      

         ทั้งนี้ มีีนายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการ และที่ปรึกษา บมจ.วิริยะประกันภัย  พร้อมทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการทั้งหมด เป็นตัวแทนส่งมอบสะพานจอปาแกล๊ะที่สร้างเสร็จแล้วให้กับชุมชนบ้านจันทน์ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกอบต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และชาวปกาเกอะญอทั้งผู้เฒ่า คนหนุ่มสาว และเยาวชน มาร่วมรับมอบในครั้งนี้ ด้วยความภาคภูมิใจ  

       

วิถีชุมชน