ตาก - รณรงค์ใช้ตะกร้าสาน รักษาสิ่่งแวดล้อม-ลดขยะในชุมชน

4 ธ.ค. 2561 14:01 น.
ตาก - ผู้ใหญ่บ้านแม่โพ ม.7 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ริเริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ตะกร้าสาน-ย่าม จับจ่ายซื้อของในชุมชนแทนการใช้ถุงพลาสติก รักษาสิ่่งแวดล้อม-ลดขยะในชุมชน เผยเป็นหมู่บ้านแรกที่เริ่มทำ เตรียมนำเข้าที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขยายเป็นทั้งตำบล

 

วันที่ 4 ธันวาคม ที่บ้านแม่โพ ม.7 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ชาวบ้านในชุมชนได้เริ่มการนำตะกร้าสานและย่าม มาใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในร้านของชำท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนที่เกิดจาการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

โดย นายนคร เสือถวิลไพร ผู้ใหญ่บ้านแม่โพ ม.7 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เจ้าของไอเดียและเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหันมาใช้ ตะกร้าสานและย่าม แทนการใช้ถุงพลาสติก เปิดเผยว่า แนวคิดนี้เกิดจากที่ตนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก ประกอบการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของคนในชุมชน จึงได้มีแนวคิดดังกล่าวขึ้นมา

 

 

 

โดยปกติแล้วหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ทั้ง เทศบาลตำบลแม่ต้านและอำเภอท่าสองยาง ก็มีการรณรงค์สนับสนุนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว เลยคิดที่จะเริ่มที่หมู่บ้านที่ตนดูแลก่อน เพราะว่าทุกบ้านจะมีตะกร้าสานและย่ามอยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านมาโดยตลอด และมีการทำประชามติในชุมชน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือและเห็นด้วย จึงได้เริ่มทำใน 4 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย

นายนคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ทำเป็นโครงการเสนอหน่วยงานท้องถิ่น แต่อาศัยริเริ่มจากหมู่บ้านของตนก่อน ซึ่งชาวบ้านให้การตอบรับดีมาก โดยมีชาวบ้านประมาณ 80% ให้ความร่วมมือ โดยจาการสอบสอบถามชาวบ้าน ชาวบ้านก็ชอบที่เรามีแนวคิดให้ชุมชนมาใช้ตะกร้าสานและย่าม คาดว่าน่าจะลดปัญหาขยะในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และมีชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างเคียงก็ได้มาสอบถามถึงแนวคิด และจะนำกลับไปทำตาม เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ดี

 

 

 

“ตอนนี้ผมกำลังจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ จัดทำเป็นโครงการเพื่อเตรียมไปพูดในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่ออยากจะให้ขยายแนวคิดนี้เป็นทั้งตำบลแลอำเภอต่อไป เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่เราจะมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และอยากจะให้ชุมชนของตนเอง เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อม”ผู้ใหญ่บ้านแม่โพ ม.7  กล่าว

วิถีชุมชน