ธ.ก.ส.ชี้แจงเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวไม่มาถอน รัฐบาลก็ไม่เอาคืน

3 ธ.ค. 2561 15:45 น.
ศรีสะเกษ-ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าว การโอนเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับพันธุ์ข้าว ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ แก่เกษตรกรรวมรายหนึ่งไม่เกิน 18,000.บาท ขณะนี้เงินเข้าบัญชีเงินฝากแล้ว หากไม่มาถอนรัฐบาลก็ไม่ได้โอนกลับคืนตามกระแสข่าวลือที่อออกมา

          วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย นายกรกฤต ( อ่าน กอ ระ กิต )  ติยะบุตร ผู้จัดการสาขาฯ ได้ดำเนินเปิดให้บริการถอนเงินฝากกรณีพิเศษแก่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะถอนเงินไปใช้จ่าย ตามโครงการ จ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ข้าวนาปี ปี2560/61 หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ปลูกข้าวจากกรมสงเสริม แล้วโอนเงินเข้ามาไว้ในบัญชีเงินฝากจองเกษตรกรที่เปิดเตรียมไว้รอกับธนาคาร ธ.ก.ส.ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนมาเข้าบัญชีแล้วในทั้ง 22 อำเภอ เกษตรกร 70,909 ราย เป็นเงินทั้งหมด 1,037,910,923.-บาท และในส่วนของเกษตรกรในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ได้โอนเงินเข้าบัญชีไปทั้งหมดแล้ว 17,326 ราย  243,420,625.-บาท เพื่อความเรียบร้อย ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ได้วางแผนกำหนดการให้บริการที่ประสงค์จะถอนเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และไม่มีบัตร ATM ได้รับความสะดวกเป็นรายวันรายตำบล ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย โดยวันนี้ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย, พันตำรวจเอกภิญโญ สุทธิสาร ผู้กำกับ สภ.อุทุมพรพิสัย และ ร้อยเอก เดชฤทธิ์ ศรีโท หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่1 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมมอบเงินเกษตรกรที่มาถอนเงินในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการบริการถอนเงินโครงการพิเศษ นี้

 

 

 

              นายกรกฤต ติยะบุตร ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ภายหลังจากรับทราบจากรัฐบาลว่าจะมีได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.จึงได้ออกแบบในการรณรงค์ให้ลูกค้า ธ.ก.ส.รวมทั้งเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ได้มาเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. พร้อมกับรณรงค์ให้มีบัตร ATM เพื่อความสะดวกของเกษตรกรในการเบิกถอนใช้จ่ายเงินในบัญชีเงินฝาก และยังได้แนะนำลงระบบแอพพิเคชั่นลายของ ธ.ก.ส.ในมือถือ เพื่อการตรวจสอบดูบัญชี รับเงิน โอนเงิน ชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมทั้งการจ่ายเงินค่าสินค้า ค่าอาหาร ผ่านระบบคิวอาร์โคช ตามนโยบายสังคมไร้เงินสดของไทย ซึ่งได้มีเกษตรกรหลายรายที่มีบัตร ATM และเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีก็จะรับทราบจำนวน วันเวลา ได้ดำเนินการถอนบางส่วนไปใช้จ่ายแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีบัตร ATM ก็ได้ขอความร่วมมือเดินทางมาถอนเงินตามวัน เวลาที่ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย กำหนดให้ เพื่อลดความแออัด และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วย

 

 

 

         นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า วันนี้ต้องของขอบคุณคณะรัฐบาลที่ดำเนินการดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในการโอนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ปลูกข้าวทำนา เป็นค่าเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่อนที่เก็บขึ้นยุ้ง ทั้งเก็บไว้รอราคาขาย ทั้งเก็บไว้บริโภค ป้องกันข้าวเสื่อมคุณภาพ และขอขอบคุณธนาคารฯ ธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ที่ได้ดำเนินการจัดคิว จัดระเบียบในการบริการแก่เกษตรกรที่ประสงค์จะมาถอนเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน ในการเก็บเกี่ยวปรับปรุงพันธุ์ข้าว และขอให้เงินที่ได้มาจากคณะรัฐบาลได้เป็นประโยชน์แก่ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรทุกคน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลก่อเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวตน

 

ิ             ขณะเดียวกัน นายสุทธิ์นันท์ บุญมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาร่วมกำกับดูแลการให้บริการถอนเงินแก่เกษตรกร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีกระแสข่าวออกมาหนาหูว่า เงินค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่จ่ายโอนเข้าบุญชีเงินฝากให้แก่เกษตรกรทุกราย หากเกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะมาถอนไปใช้ ในระยะเวลาเดือนนี้ รัฐบาลจะมีการโอนเงินทุกบาทกลับไปคืนนั้น ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง คณะรรัฐบาลได้เล็งเห็นความจำเป็น เร่งด่วนของเกษตรกรผู้ปลุกข้าวนาปีทุกราย และได้ดอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไปให้หมดทุกรายแล้ว เฉาพะในจังหวัดศรีสะเกษ ได้โอนเงินเข้าให้แก่เกษตรกร จำนวน ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    บาท และขอยืนยันว่า เงินที่เข้าบัญชีเงินฝากไปนั้น เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกราย ที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก หากเกษตรกรประสงค์ที่จะถอนไปใช้ก็มาถอน แต่หากไม่มีความจำเป็นจำเป็นต้องใช้เงิน ก็ไม่ต้องมาถอน เงินก็จะเป็นเงินฝากอยู่เช่นนี้ตลอดไป รัฐบาลจะไม่มีการโอนกลับไปคืนแต่อย่างใด เป็นแค่เพียงข่าวลือ หลอกลวงประชาชนเท่านั้น

 

 

เกษตร