มทส.โคราช จัดเต็มมาที่เดียวได้เที่ยวสองงาน เกษตรสุรนารี 62

3 ธ.ค. 2561 15:10 น.
นครราชสีมา-มทส.โคราช จัดเต็มมาที่เดียวได้เที่ยวสองงาน เกษตรสุรนารี 62 แสดงนวัตกรรมอาหารอีสาน เทคโนโลยีเกษตรและงานวัดเด็ก สนุกกับเส้นทางการเรียนรู้สู่อนาคตของชาติ

 

 

            ที่สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานงานเกษตรสุรนารี’62  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรสุรนารี’62 นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food Innovation) งานแสดงศักยภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับอุสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ในวันที่ 12-20 มกราคม 2562ตลอด 9 วัน 9 คืน

 

           ดร.วีรชัย ฯ รองอธิการบดี มทส. ฯ ในฐานะประการจัดงาน ฯ เปิดเผยว่า งานเกษตรสุรนารี ถือเป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจด้านเกษตรและอาหาร เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต โดยเป็นการสร้างการรับรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ชุดควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการคัดแยกเพศอสุจิโคนมโดยโมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถต่อยอดและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต

        นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลายหลักสูตรทั้งสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำเกษตรอย่างไรให้เป็น Smart Farm นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเกษตรทำเงิน การผลิตอาหารและมาตรฐานโรงงานอื่นๆมีเวที Go Green Go Organic พร้อม Work shopอาชีพเสริมเลือกซื้อสินค้าเกษตร สด ใหม่จากผู้ผลิต,ผักปลอดสาร,สินค้าชุมชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย ชมกิจกรรมสาธิต การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และชิมชาสมุนไพรจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว กิจกรรมการประกวดพันธ์พืชและสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุนัข การประกวดโค การประกวดแพะ–แกะ การประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พื้นเมือง การประกวดพันธ์กล้วยไม้ การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำและการแสดงจากคาราวานสัตว์มากมาย ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงไก่พื้นเมืองมูลค่าสูง 17 ล้านบาท การสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. การประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจำแลง การประกวด Cover dance รวมทั้งคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารี’62  ขับกล่อมเสียงเพลงสร้างบรรยากาศตลอดงาน

   

        นอกจากนี้ มทส.ได้จัด “งานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ระหว่างเวลา 08.30–15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. ภายใต้แนวคิด “ เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ ” โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาและหน่วยงานภายใน มทส. มาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ การละเล่นและแจกของรางวัลที่เน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้ ตื่นตาตื่นใจกับ คาราวานสัตว์แปลกพร้อมเพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมกับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ มทส. เมืองจราจรจำลอง รวมทั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ไว้ต้อนรับเด็กรวมทั้งจัดการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถ วาดภาพระบายสี การแข่งคลาน หนูน้อยฟันสวย แข่งขันกินผักมาราธอน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์0 4422 4082 – 5

 

  

เกษตร