นักธุรกิจสาวนครพนม ปลื้มปิติเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนผู้บริจาคโลหิต

3 ธ.ค. 2561 15:00 น.
นครพนม - นักธุรกิจสาวนครพนม ปลื้มปิติเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนผู้บริจาคโลหิต เผยเป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัว

     วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. บริเวณสำนักงานใหญ่ บริษัทมิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป(MCG)  เยื้องกับห้างสรรพสินค้าโลตัส ถนนนิตโย เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของจังหวัด นางสาว แสงตะวัน กาญจนาวิภาส หรือคุณเปีย ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย ที่มีความต้องการเลือดในการรักษาพยาบาล โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ โรงพยาบาลนครพนม มีประชาชน นักเรียน,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ, วิทยาลัยเทคนิคฯ,อบตฯ,และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236(ตชด.236),ฯลฯ ร่วมบริจาคเลือดอย่างคับคั่ง ในจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้นั้น มี ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ปะสาวะระ สังกัด ตชด.236 ได้เดินทางมาบริจาคเป็นครั้ง 57 โดยก่อนหน้านี้เคยได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกครบ 36 ครั้งมาแล้ว     

        น.ส.แสงตะวันหรือเจ๊เปีย กล่าวว่าว่า    เนื่องด้วยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความต้องการโลหิตสำรอง รองรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ในการรักษา จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งทุกครั้งมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และตั้งปณิธานไว้จะจัดเช่นนี้ต่อไปทุกปี

     นอกจากนี้ น.ส.แสงตะวันฯ ได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า ได้รับหนังสือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.ฯและนายกเหล่ากาชาดฯ ลงวันที่ 16 พ.ย.61 ที่ ลข.นพ.ว/271/2561 ว่า ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาด ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 7(ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต

 

      โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาและมีความเสียสละอย่างสูง ในการสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จึงมีหนังสือเชิญให้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจัดหาผู้บริจาคโลหิตถึงเกณฑ์ (สามัญ) ซึ่งตนเองดำเนินการขอรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยแล้ว 1,150 ยูนิต การได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวกาญจนาวิภาสอันหาที่สุดมิได้

คนดี คนเด่น