นครราชสีมา - จัดกิจกรรม ปักธง สามัคคี ปรองดอง ละลายความขัดแย้งการเมือง

3 ธ.ค. 2561 13:08 น.
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อดีตเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เคยมีกลุ่มการเมืองตั้งเวทีเคลื่อนไหวและมีมวลชนเห็นต่างทางความคิดค่อนข้างมาก จึงจัดกิจกรรมปักธง แห่งความจงรักภักดี สามัคคี ปรองดอง เพื่อเทิดพระเกียรติ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

  

ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม พลตำรวจตรีศักดิ์ศิลา  เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลพร้อมนายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคประชาชน โดยมีแกนนำกลุ่มมวลชนที่เคยเคลื่อนไหวและมีความเห็นต่างทางทางการเมืองทุกเฉดสีในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม “ ปักธงแห่งความจงรักภักดี สามัคคี ปรองดอง ” ซึ่งเป็นการละลายพฤติกรรมความขัดแย้งทางความคิดต่างในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจะร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี จากนั้นนายสุพจน์  พิริยะเกียรติสกุล อดีตประธานกลุ่มพันธมิตรโคราชและนางแสนสุข  เติมศรีสุข หรือเจ้อ้อย เฉาก๊วยโคราช ผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงโคราช ผู้แทนกลุ่มมวลชนได้ปักธงแห่งความจงรักภักดี ฯ เพื่อแสดงสัญลักษณ์จะร่วมกันเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมชาวโคราช บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

 

.ต.ต ศักดิ์ศิลา ฯ รอง ผบช.สันติบาล เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อดีตเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์เคยมีกลุ่มการเมืองตั้งเวทีเคลื่อนไหวและมีมวลชนเห็นต่างทางความคิดค่อนข้างมาก จึงจัดกิจกรรมปักธง ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ ปกป้องสถาบันของชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมทั้ง ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นสังคมไทย

 

ภาคประชาสังคม