นครพนม - นักปั่นกว่า หนึ่งพันคน ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

2 ธ.ค. 2561 19:41 น.
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนกว่า 1,000 ชีวิตที่เดินทางมาร่วมซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ครั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนกว่า 1,000 ชีวิตที่เดินทางมาร่วมซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ครั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

โดยในเวลา 15.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เสมือนเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะผ่านจุดสำคัญต่างๆที่มีความสวยงาม มีประวัติความเป็นมา มีศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและพร้อมให้ทุกคนได้มาสัมผัส ซึ่งการปั่นในครั้งนี้เริ่มจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) มุ่งหน้าไปตามถนนอภิบาลบัญชา ผ่านสถานที่สำคัญ คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ศาลหลักเมือง

ตลาดเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อถึงถนนนิตโยเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าสู่แลนมาร์คองค์พญาศรีสัตตนาคราช ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนสุนทรวิจิตร โดยเส้นทางนี้จะผ่านตลาดอินโดจีน วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ศาลเจ้าพ่อคำแดง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) โบสถ์นักบุญอันนา เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 212 เพื่อมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ผ่านวัดสว่างสุวรรณาราม สวนหลวง ร. 9 ก่อนที่จะไปกลับตัวบนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) และวิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิม มาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

สำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรักที่จะมีขึ้นจริงในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศนั้น จังหวัดนครพนมมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของวันประวัติศาสตร์ ทั้งสิ้น 13,494 คน เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ แบ่งเป็นชาย 5,872 และหญิง 7,622 ราย

 

กีฬา