(คลิปข่าว) ปชป.เรียกร้อง หยุดแทรกแซงการเลือกตั้ง

2 ธ.ค. 2561 15:01 น.
พรรคประชาธิปัตย์ ส่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคเข้าร่วมประชุมกับ คสช. ย้ำ ให้ผู้มีอำนาจหยุดการแทรกแซงการเลือกตั้ง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนี้

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้เป็นผู้นำคณะเข้าไปร่วมประชุม  กับ คสช. ใน วันที่ 7 ธันวาคม คาดหวัง จะได้รับความชัดเจนในเรื่องการเลือกตั้ง  และการปลดล็อก รวมทั้งการกำหนดกรอบเวลาการเลือกตั้ง  แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง  คงยากที่ คสช. จะหาเหตุผลมาอธิบาย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำด้วยว่า ช่วงเวลาที่เหลืออยู่สังคมยังต้องการเห็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรม  โดยองค์กรที่มีอำนาจรัฐ ต้องไม่ใช้อำนาจแทรกแซง สั่งการ 

 

 

อย่างไรก็ตามนายจุรินทร์กล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ตนมั่นใจว่าสังคมต้องการเห็นการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรม แม้กติกาอันได้แก่รัฐธรรมนูญและคำสั่งต่างๆของคสช. ตลอดจนพฤติกรรมของการใช้อำนาจรัฐในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความไม่ปกติ เที่ยงธรรม ให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจใดๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ตลอดจนกลไกต่างๆ เองก็จะต้องไม่ยินยอมให้ใครมาใช้อำนาจสั่งการเพื่อให้ เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจของตน เพราะสุดท้ายองค์กรเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของตนเอง ซึ่งเคยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว และหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมได้จริง  ก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับได้ในผลของการเลือกตั้งที่จะตามมาและเป็นการป้องกันความขัดแย้งแตกแยกหลังการเลือกตั้งได้อีกด้วย ซึ่งตนตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอในประเด็นเหล่านี้ด้วยในการประชุมดังกล่าว

 

 

อดีต รมว.ศึกษาและให้สัมภาษณ์ที่โรงแรมเซ็นธารา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเรื่องการเชิญประชุมพรรคการเมืองของที่สโมสร ทบ.ว่า ตนซึ่งนอกจากตั้งใจจะไปรับฟังการชี้แจงและให้ความเห็นในประเด็นที่ คสช.จะหารือเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็หวังว่า

 

การเมือง