(คลิปข่าว) หอการค้าฯ ยื่นสมุดปกขาวนายกฯ ดันการค้าการลงทุน

2 ธ.ค. 2561 12:11 น.
หอการค้าไทยยื่นหนังสือปกขาวนายกฯ วันนี้ หนุนรัฐ-เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดแข่งขันด้านการค้าการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว โดยโครงการทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค รวมถึงภาพรวมประเทศ

ประธานกรรมการหอการค้าไทย กลินท์ สารสิน ระบุ หอการค้าได้ยื่นข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หรือสมุดปกขาวให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณา ข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว ซึ่งปีนี้คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว 4 % โดยหอการค้าไทยจะเร่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

 

หอการค้าไทยได้มอบหอการค้าจังหวัดทุกแห่งทำโครงการ 1 หอการค้าดูแล 1 ท่องเที่ยวชุมชนโครงการหอการค้าดูแล 1 สหกรณ์การเกษตร และโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน ซึ่งทำมา8 ปี ประสบผลสำเร็จดังนั้นจะนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้กับเกษตรกรมากขึ้นเพื่อยกระดับไปเป็น 1 ไร่ ได้ 1 ล้านบาท

 

 

ส่วนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันจะผลักดันเทรด แอนด์ เซอร์วิสเซส 4.0 ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1.การค้าการลงทุน 2.การเกษตรและอาหาร 3.การท่องเที่ยวและบริการ โดยจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆในรูปแบบของเรดาร์ ชาร์ท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำ 

 

 

โดยมีโครงการเป็น 3 ประเภทคือ 1.โครงการที่ผลักดันและเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินการ เช่น โครงการบึงสีไฟ กว๊านพะเยา ทะเลสาบสงขลา 2.โครงการที่ร่วมดำเนินการทำกับภาครัฐและหน่วยงานร่วม เช่น โครงการทัวร์ริมโขง 2.โครงการที่ดำเนินการเอง โดยโครงการทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค รวมถึงภาพรวมประเทศ

 

เศรษฐกิจภูมิภาค