ลำปาง - ทุ่งปอเทือง กว่า 50 ไร่ เหลืองรับนักท่องเที่ยวชมความงดงาม

2 ธ.ค. 2561 11:23 น.
ทุ่งปอเทืองบนพื้นที่ กว่า 50 ไร่พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมความงดงาม

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ.ลำปาง รักษาการนายกอบจ.ลำปาง เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองบนพื้นที่ จำนวน 50 ไร่

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยเน้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้ดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง ในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม วันดินโลก และเพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

 

ขณะนี้ทุ่งปอเทืองเริ่มออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเกือบเต็มพื้นที่ 50ไร่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สร้างขัวแตะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินสัมผัสกับความสวยงามทุ่งปอเทือง ช่วงหน้าหนาวขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงดงามทุ่งปอเทืองและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ทุกวัน

ท่องเที่ยว