85 ปี หอการค้าไทย เศรษฐกิจจะมุ่งไปทางใด กับพิธีมอบรางวัลสำเภาทอง

2 ธ.ค. 2561 10:45 น.
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ แสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี. นายธวัช สุระบาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับรางวัลผู้ว่าสำเภาทอง ส่วนประธานหอวิทยา วิรารัตน์ หอการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี ในงานครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย เศรษฐกิจไทยจะเดินไปทิศทางใด

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ โรงแรมดุสิตธานี ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ คณะกรรมการหอการค้าไทย ได้จัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย โดย นายกสินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในการประชุมหอการค้าภาค5 ในเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค สู่ความเท่าเทียม และยั่งยืน ของประเทศไทย หอการค้าจะต้องมีบทบาทที่สำคัญร่วมในการขับเคลื่อนได้อย่างไร เน้นไปกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันปี61 และแนวโน้มของภาคเศรษฐกิจไทยในปี62 โดยเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ธนวรรณ์ พลวิชัย รองอิบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจแลธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมบรรยาสัมมนา รับฟังการนำเสนอ Winning Project   พิเศษ ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนายังได้รับฟัง ปาฐกถาพิเศษ จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อเรื่อง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และมอบรางวัลสำเภาทองแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2561 ด้วย

 

 

 

ในการมอบรางวัลสำเภาทองแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหอการไทย ที่ได้มุ่งมั่นทำงานรับใช้ประชาชนในจังหวัด ตามตำแหน่งผู้ว่า ได้รับคำชื่นชมจากประชาชน ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้ นายธวัช สุระบาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อ 30 กันยายน 2561 ได้รับสิทธิ์เข้ารับรางวัลนี้ด้วย พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คนปัจจุบัน ได้รับการพิจารณาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เข้ารับรางวัลสำเภาทอง นี้ด้วย ส่วนนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้า และคณะกรรมการ YEC SISAKET ได้รับรางวัลรับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2561 นับเป็นความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีทั้งคนในภาครัฐ และเอน ได้ผ่านพิจารณาให้ได้ขึ้นรับรางวัล นั้นหมายถึงว่า บุคคลเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษอย่างคณานับ ส่งผลให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ ความมั่นคงแก่คนศรีสะเกษ ต่อไป

 

 

อย่างไรก็ดี ในการเดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ของคณะกรรมการหอการค้า และคณะกรรมการ YEC SISAKET ในวันนี้ยังได้รับฟัง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฎิรูปประเทศสู่ไทยมั่นคง ไทยมั่งคั่ง ไทยยั่งยืน จาก พลเอก ประยุทธิ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วย

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม