ศรีสะเกษ - ร่วมวิ่งการกุศล อนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 หาทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์

2 ธ.ค. 2561 09:27 น.
ประชาชนนับหมื่นเข้าร่วม เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์มอบให้ห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบครอบครัว ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และคณะครูอาจารย์

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30 น. ที่ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในการเปิดมหกรรมการ เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์มอบให้ห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบครอบครัว ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และคณะครูอาจารย์ โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมกันจัดขึ้น มีนักวิ่งจากทั่วประเทศ ผู้ปกครอง และนักเรียน กว่าหมื่นคนมาร่วมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 โดยการวิ่งได้แบ่งออกเป็นในแต่ละช่วงอายุ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และประเภทเดิน - วิ่ง มินิฟั่นรัน 3.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นเส้นชัยในแต่ละประเภท ลำดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล และรางวัลเงินสด จากทางโรงเรียน และผู้ที่ เดิน - วิ่ง เข้าเส้นชัยในทุกประเภท ตั้งแต่ลำดับที่ 4 ถึง 3,500 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากทางโรงเรียนด้วย

 

 

 

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำบุตรหลานของผู้ปกครองเข้ามาเรียนกันเป็นจำวนมาก อาคารเรียนแม้จะมีเป็นจำนวนมาก แต่ห้องสมุดก็คือหัวใจสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียน ซึ่งแม้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาสร้างห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยความรัก สามัคคีของชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คระผู้ปกครอง ครู  - อาจารย์ ก็ได้เล็งเห็นในการที่จะต้องช่วยกันระดมทุนอีกส่วนหนึ่งมาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ให้กับห้องสมุด เพื่อบุตรหลานของทุกคนที่จะได้เข้ามาใช้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งหนังสือที่จำเป็น และเพิ่มเป็นห้องสมุดในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย การทำงานร่วมกันในการจัด เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์มอบให้ห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบครอบครัว ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้รับกันทำในสิ่งทีดีที่สุดให้กับนักเรียน ให้กับโรงเรียน และกับคณะครูผู้สอน ในนามของจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

อย่างไรก็ดี ในการจัดการ เดิน - วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์มอบให้ห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบครอบครัว ในครั้งนี้ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู - อาจารย์ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้จัดเตรียมอาหารเช้า ข้าวต้ม น้ำดื่ม ไว้คอยบริการแก่นักวิ่งทุกคนอย่างครบถ้วน พร้อมจัดพิธีมอบถ้วยรางวัล  เหรียญรางวัล อำนวยความสะดวกตลอดนับตั้งแต่การรับสมัคร การแข่งขัน ส่วนรายได้จะได้มีการแถลงให้ทุกท่านได้ทราบ ในวันประกอบพิธีเปิดห้องสมุดของโรงเรียนอีกครั้ง

 

 

 

 

กีฬา