(คลิปข่าว) "สรรพากร" ยันช้อปช่วยชาติไม่ช่วยนายทุน

2 ธ.ค. 2561 12:13 น.
กรมสรรพากรเตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการช้อปช่วยชาติสัปดาห์หน้าใน 3 กลุ่มสินค้า พร้อมยืนยันวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ไม่ได้ช่วยนายทุนเจ้าของห้างสรรพสินค้า

โฆษกกรมสรรพากร ปิ่นสาย สุรัสวดี ระบุ ตามที่ปรากฏคำวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการช็อปช่วยชาติว่าเป็นการช่วยนายทุนเจ้าของห้างสรรพสินค้ามากกว่าช่วยประชาชนและควรนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านระดับรากหญ้ามากกว่านั้น ทางกรมฯ ขอชี้แจงว่ามาตรการช็อปช่วยชาติหรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม

 

 

การกำหนดประเภทสินค้า 3 ประเภทยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ ความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง จึงคุ้มค่าที่จะดำเนินการ ดังเห็นได้จากแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อสินค้า 3 ประเภท คือ 

 

 

1. ยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานโดยวัตถุดิบต้องมาจากยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวมหรือรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง จึงจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ใช้สิทธิ์ต้องขอใบกำกับภาษีและคูปองที่กรมสรรพากร ออกให้ ซึ่งจะกำหนดตัวเลขของกรมฯ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 1 เส้นต่อคูปอง 1 ใบ

 

 

2.สินค้าประเภทหนังสือและ e-Book เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และเป็นไปตามที่กรมสรรพากรได้เคยหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศผ่านการอ่าน

 

 

3. สินค้า OTOP ได้กำหนดให้ซื้อจากผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน แต่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้างสรรพสินค้า แต่จะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

 

 

โดยกรมฯ เปิดกว้างการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการให้สิทธิ์หนังสือ และอีบุ๊ค ซึ่งเป็นสินค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ซื้อผู้ขายมาขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งสินค้าโอทอปก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนแวต โดยกรมสรรพากรเตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการช้อปช่วยชาติในสัปดาห์หน้า

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค