(คลิปข่าว) สรรพสามิตจับสินค้าผิดกฎหมาย 547 คดี

2 ธ.ค. 2561 10:03 น.
กรมสรรพสามิต ดำเนินมาตรการเชิงรุกปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตระหว่าง 23 - 29 พ.ย.61 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต โดยพบการกระทำผิด 547 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.66 ล้านบาท

รองโฆษกกรมสรรพสามิต ณัฐกร อุเทนสุต เผยว่า กรมได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต โดยผลการปราบปรามพบผู้กระทำผิด 547 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.66 ล้านบาท โดยเป็นสุรา 290 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.60 ล้านบาท ยาสูบ 138 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.33 ล้านบาท ไพ่10 คดี น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 41 คดี น้ำหอม2 คดี รถจักรยานยนต์ 49 คดีและสินค้าอื่น 7 คดี 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค