สุรินทร์-เกษตรกรชาวนา หว่านข้าวทำนาปรัง

1 ธ.ค. 2561 18:55 น.
สุรินทร์-เกษตรกรชาวนา ใน ต.เมืองลีงจ้างรถไถมาไถนาและหว่านข้าวทำนาปรัง คาดว่าข้าวหอมมะลินาปรังปีนี้จะมีราคาสูงชดเชยหนี้สินข้าวนาปีที่ประสบภัยแล้ง

   เกษตรกรชาวนา ใน ต.เมืองลีง จ้างรถไถมาไถนาและหว่านข้าวทำนาปรัง คาดว่าข้าวหอมมะลินาปรังปีนี้จะมีราคาสูงชดเชยหนี้สินข้าวนาปีที่ประสบภัยแล้ง มติประชุมตำบลเมืองลีงให้เกษตรกรชาวนาในตำบลเมืองลีงทำนาปรัง รายละไม่เกิน 5 ไร่ เกษตรกรชาวนา ในต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ .สุรินทร์ จ้างรถไถนามาไถนา และหว่านข้าวทำนาปรัง เพื่อชดเชยข้าวนาปีที่เจอภัยแล้ง เกษตรกรทำนาข้าวคาดหวังว่าข้าวเปลือกหอมมะลินาปรังจะมีราคาสูง ชดเชยหนี้สินข้าวนาปีที่ประสบภัยแล้ง และที่มติประชุมตำบลเมืองลีงให้เกษตรกรชาวนาในตำบลเมืองลีงทำนาปรังรายละไม่เกิน 5ไร่ ทั้งตำบลประมาณ 500ไร่ เพื่อจำกัดการจ่ายน้ำ ที่คลองชลประทานส่งมาตามคลองส่งน้ำให้เพียงพอเกษตรกรชาวนาในต.เมืองลีง ทำนาปรังในปีนี้

นายเดียน มาลัยทอง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เกษตรกรชาวนาทำนาปรังในพื้นที่ ต.เมืองลีง บอกว่า ตนเองทำนาปีเจอภัยแล้งปีนี้ ข้าวที่ปลูกขายไม่พอใช้หนี้เข เพราะประสบปัญหาภัยแล้งในข้าวนาปี พอทางตำบลบอกว่าเกษตรกรทำนาปรังปีนี้ มติของตำบลให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.เมืองลีง ทำนาปรังได้รายละ5 ไร่ และประมาณ 500 ไร่ ทั้งตำบล จึงคาดหวังกันว่าข้าวนาปรังปีนี้ ข้าวหอมมะลิน่าจะตกราคาเกือบ 20 บาทต่อกิโลกรัม เพราะนาข้าวนาปีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งหลายจังหวัดหลายพื้นที่ คาดว่าข้าวเปลือกหอมมะลินาปรังราคาคงจะสูงเกือบ 20บาทต่อกิโลกรัม เพราะข้าวนาปรังไม่มีความชื้นเยอะ ไม่เหมือนข้าวนาปี เกษตรกรชาวนาหวังจะทำข้าวหอมมะลินาปรัง คงได้ราคาดี และสูงมากในปีนี้

ปีนี้ราคาน้ำมันสูง แต่รถไถนายังใช้ราคาเดิมในการไถนา และไถปั่นในราคาไร่ละ 400 บาท เป็นราคาเดิมของปีก่อนๆ ยังไม่ปรับราคาเพิ่มจากภาวะน้ำมันแพง ชาวนาทำนาปรังในเขต ต.เมืองลีงก็ทำกับข้าว เตรียมข้าวของไปเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่นาและขอญาติพี่น้องที่ทำนาปรังด้วยกันมาช่วยหว่านข้าวช่วยกัน และเกษตรกรชาวนาใน ต.เมืองลีง คาดหวังว่าปีนี้ข้าวนาปรังจะราคาสูงกว่าทุกปี ..../

เกษตร