กาฬสินธุ์เปิดตลาดกรีนมาร์เก็ต พลังผัก พลังชีวิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

1 ธ.ค. 2561 17:50 น.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน Kalasin Green Market เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันปลูกผักเพื่อจำหน่าย ตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 ที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน Kalasin Green Market  พลังผัก พลังชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และห้างแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงผลสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันปลูกผักเพื่อจำหน่าย ยกระดับรายได้ของประชากรให้สูงขึ้นภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมตัวกันปลูกผักเพื่อจำหน่ายในรูปแบบกลุ่มและสหกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 14 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 578 ราย รวมพื้นที่ 453 ไร่ กระจายไปทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

          โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน Kalasin Green Market : พลังผัก พลังชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตผักมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์จากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจำนวน 40 ราย การประกวดจัดกระเช้าผัก พิธีลงนามความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง การแสดงวัฒนธรรมกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมการขาย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ Kalasin Green Market เป็นกิจกรรมหลักในยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการยกระดับรายได้ภาคเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยากสร้างรายได้หลุดพ้นจากความยากลำบาก โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งเป้าเชิงยุทธศาสตร์ปี 2561 ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2562 และให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นจาก 3,000 ล้านบาท เป็น 14,756 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยจาก 5,000 ไร่ เป็น 10,000 ไร่ และจะเพิ่มเป็น 20,000 ไร่ ในปี 2564 อีกด้วย

เกษตร