มทส.โคราช น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องกำจัดมอดในเมล็ดพันธุ์ข้าว

30 พ.ย. 2561 20:00 น.
นครราชสีมา- มทส.โคราช น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องกำจัดมอดในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพร้อมกระตุ้นการงอก จำนวน 2 เครื่อง

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยเครื่องกำจัดมอดในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพร้อมกระตุ้นการงอก และการศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษา “เรือใบมด” ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องกำจัดมอดในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพร้อมกระตุ้นการงอก จำนวน 2 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิต 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง และ 1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส.) จังหวัดนครราชสีมา

เกษตร