นครพนม - หันปลูกแคนตาลูป ลดความเสี่ยงแทนปลูกข้าวนาปรัง

30 พ.ย. 2561 10:01 น.
ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไร ซึ่งแต่ละรอบการผลิตจะได้แคนตาลูปประมาณ 2-3 ตัน/ไร่ ขณะที่ราคาจำหน่ายก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 18 -20 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในรอบฤดูการผลิตนี้ ทางจังหวัดนครพนม โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำน้อยหลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้ทุกคนยังมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเช่นดังเดิม และตลอดการเพาะปลูกให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ คำปรึกษา

นายวัชพล วงศ์กระโซ่ เกษตรกรชาวบ้านพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจ ทำให้ตนเองเลือกที่จะปลูกแคนตาลูปบนเนื้อที่มีอยู่ประมาณ 3 ไร่ แทนการทำนาปรัง เพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าญาติทำแล้วประสบความสำเร็จ รวมถึงปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไร ซึ่งแต่ละรอบการผลิตจะได้แคนตาลูปประมาณ 2-3 ตัน/ไร่ ขณะที่ราคาจำหน่ายก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 18 -20 บาท ที่สำคัญคือผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแถมมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ครอบครัวมีรายได้แทนการทำนาปรัง

จึงได้เริ่มลงมือเพาะปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ที่มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักและน้ำหมักหอยเชอรี่ จากนั้นทำการพรวนดินและยกร่อง ก่อนที่จะนำต้นกล้าแคนตาลูปที่เพาะในถาดหลุมมาลงแปลงปลูก รดน้ำ และฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อเร่งการเจริญเติบโตตามระยะเวลา โดยในแต่ละวันตนเองและครอบครัวจะออกมาตรวจเช็คดูการเจริญเติบโต รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้ผลผลิตมีโรคและแมลงเข้ามาทำลาย คาดว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวตนเองและครอบครัวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาทอย่างแน่นอน

เกษตร