"อัสสัมชัญลำปาง"เจ๋งคว้าอันดับ3 แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2018

29 พ.ย. 2561 16:00 น.
ลำปาง-นักเรียนอัสสัมชัญลำปางเจ๋งคว้าอันดับ3 ของโลก การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2018

โดย ทีม ACL_Phatom 02 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (อันดับที่ 3 ของโลก) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 104 ทีม เด็กชายณฐกร ไวประเสริฐ เด็กหญิงศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุขเด็กหญิงอชิมา ภูวเศรษฐ ส่วนทีม ACL Robot Academy 04 อันดับที่ 4 ของโลก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กชายปัณณวิชญ์ ปิงฟองเด็กชายยงยศ ปีบ้านใหม่ เด็กชายสุดที่รัก เอี่ยมสุข และทีม ACL-01 อันดับที่ 6 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 106 ทีมเด็กหญิงอนัญญา ตันตระกูล เด็กหญิงณัชชา สุขเกษม เด็กชายเขมินท์ พินิตเกียรติสกุล โดยมี ผู้ควบคุมทีม มาสเตอร์อรรถพล ชื่นกุล  มาสเตอร์ศมา ชื่นกุล และ มาสเตอร์พลชญาสิทธิ์ อกผาย จากนั้นจากนั้นทางโรงเรียนโดยภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล และผู้ควบคุมทีม

 

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกล่าวว่า  รงเรียนอัสสัมชัญลำปางเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ยุค Thailand 4.0 และยุค AI (Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งมีแนวโน้มว่าปัญญาประดิษฐ์ จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเริ่มพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเปิดสอนวิชา Robotics ทุกระดับชั้น ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการต่อหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงาน เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลผ่านความคิดเชิงตรรกะ มีปรัชญาแนวทางในการให้การศึกษา จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงการธรรมอันสูงสุด อันเป็นบ่อเกิดของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า“LABOR OMNIA VINCIT”

 

       “การได้รับรางวัลของนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018) ทางโรงเรียน ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ คณะครู มีความภาคภูมิใจและยินดีอย่างมาก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจังหวัดและประเทศชาติการแข่งขันในครั้งนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ถือว่าเป็นความสำเร็จในขั้นเริ่มต้น จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ประความสำเร็จ

ประชาสัมพันธ์