พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎร มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวลำปาง

28 พ.ย. 2561 22:45 น.
ลำปาง-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 คนต่างซาบซึ้งในพระมหาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 คน

         โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการลำปางหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน เข้าร่วมการรับมอบสิ่งของพระราชทาน ทั้งนี้มีราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื่นที่อำเภอสบปราบเข้ารับมอบจำนวน 1,000 คน  

         ในการนี้นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบต่างซาบซึ้งในพระมหาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประชาสัมพันธ์