เปิดงาน"ต๋าหลาดไท-ยวน สมอแข" สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

24 พ.ย. 2561 13:36 น.
พิษณุโลก- อบต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก เปิด"ต๋าหลาดไท-ยวน สมอแข "เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไท-ยวนของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านของชาวไท-ยวน

ค่ำวันที่ 23 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ที่บริเวณ ศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดหนองปรือ ต.สมอแข อ.เมือง จงพิษณุโลก นายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิด ต๋าหลาดนัดไท-ยวนสมอแข หรือ ตลาดแห่งความสุขทุกวัน"ศุกร์" ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ในตำบลสมอแข ขึ้นเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไท-ยวนของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและเสริมสร้างวัฒนธรรมไท-ยวน ให้เป็นที่เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังไว้สืบไป  พร้อมทั้งน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข กล่าวว่า ตลาดนัดต๋หลาดไท-ยวน แห่งนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมไท-ยวนในพิษณุโลก ได้สามารถนำสินค้า ของดี อาหารพื้นบ้านของชาวบ้านไท-ยวน มาจัดจำหน่าย และมีการแสดงนำเสนอเรื่องราวผ่านกิจกรรม สนุกสนานกับการละเล่น และการแสดงนิทรรศการมีชีวิตที่ปู่ย่าตายายและลูกหลาน ไท-ยวน ไทยทรงดำ ไทยพื้นถิ่นรวมกันถ่ายทอด การฟ้อนรำของชาวไท-ยวน  ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก ที่ได้รับมาตรฐานและการสนับสนุนจากโครงการ OTOP นวัตวิถี และของดีจากหมู่บ้านในตำบลสมอแข ได้

//////////////

ของดีชุมชน