ปชช.เมืองมะขามหวาน แห่เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

21 พ.ย. 2561 11:00 น.
เพชรบูรณ์ - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ "โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ประเดิมวันแรกมีประชาชนจำนวนมากแห่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรีจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน ได้จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกบริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกแว่นสายตา และบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561

 

 

          โดยให้บริการตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน ให้บริการ ณ วัดลาดแค วันที่ 21 พฤศจิกายน ให้บริการ ณ วัดถ้ำแก้ว วันที่ 22 พฤศจิกายน ให้บริการ ณ  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และวันที่ 23 พฤศจิกายน ให้บริการ ณ วัดคลองบนวนาราม

 

 

          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และผู้บริหารโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดโครงการและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชน ที่มารับบริการด้วย

 

 

          การจัดกิจกรรมที่หลายฝ่ายร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ทหาร ออกช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ บริการทางการแพทย์ แจกแว่นสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทางมูลนิธิได้จัดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขอนามัย ให้ความรู้การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

 

ภาคประชาสังคม